Volver

Retaule Ceràmic de Sant Josep, C/ Hospital 15

Código
13
Denominación
Retaule Ceràmic de Sant Josep, C/ Hospital 15
Municipio
CASTALLA
Comarca
L'ALCOIÀ
Provincia
ALICANTE
Localización
C/ Hospital, nº 15
Ubicación
Façana casa, zona dreta del balcó.
Fecha construcción
Finals del s.XIX
Estado contexto
La peça rectangular central no es conserva i al seu lloc apareix altra peça ceràmica de tema geomètric. No hay ningún riesgo de destrucción
Tipología
Paneles cerámicos - Paneles cerámicos rituales
Autor
José Mª Segura Martí
Fecha
01/02/91
Foto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

Imatge de Sant Josep damunt de núvols i peanya amb quatre àngels, un dels quals li subjecta la vara florida. Dos àngels més als angles superiors. L' escena queda emmarcada baix un "arc de triomf", baix el qual apareix l' Esperit Sant, que irradia feixos lluminosos. L' orla és lineal. Té dos filets marró entre filets groc i banda ocre. Realitzat en colors amb tons foscos, marró, groc, ocre, blau, sèpia, verd i blanc. No posseix inscripcions. El retaule té un format rectangular vertical; amb les següents dimensions: 60 x 80 cms. Té un total de 12 peces de 3 x 4; les dimensions de cada peça individualitzada és de 20 cms. La fornícula presenta un buit rectangular obert en la façana.

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.