Volver

Retaule Ceràmic de Sant Joan Baptista, Pl. Major 26

Código
14
Denominación
Retaule Ceràmic de Sant Joan Baptista, Pl. Major 26
Municipio
CASTALLA
Comarca
L'ALCOIÀ
Provincia
ALICANTE
Localización
Plaça Major, nº 26
Ubicación
Entre dues finestres de la façana.
Fecha construcción
Cap a la meitat del s.XIX
Estado contexto
Bó. No hi ha risc de destrucció.
Tipología
Paneles cerámicos - Paneles cerámicos rituales
Autor
José Mª Segura Martí
Fecha
01/02/91
Foto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

La imatge de Sant Joan Baptista ocupa el centre de l' escena. Fons irregular esguitat d' arbres. Fons de núvols en blau. El Baptista subjecta amb la seua mà dreta un gaiat en creu del qual penja la filacteria en la "cula" es llig "AGNUS DEI...", amb l' esquerra subjecta un "pecten" que derrama aigua. Als seus peus jau el Corder. L' orla és lineal. Té filets taronja sobre banda de color groc. Extrems "ingletados" Realitzat amb colors groc, taronja, verds, foscos, marró, blau i blanc. No posseix inscripcions. El retaule té un format vertical, amb les següents dimensions: 60 x 80 cms. Té un total de 12 peces de 3 x 4; les dimensions de cada peça indivisualitzada és de 20 cms. La fornícula presenta obrat a línia de façana i emmarcada amb motlura ixent que a la base crea un xicotet estant. Tot el conjunt està pintat de blau. A la part alta apareix un portalàmpades fixat a la paret.

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.