Volver

Retaule Ceràmic de Sant Antoni de Pàdua, Pl. Major 4

Código
21
Denominación
Retaule Ceràmic de Sant Antoni de Pàdua, Pl. Major 4
Municipio
CASTALLA
Comarca
L'ALCOIÀ
Provincia
ALICANTE
Localización
Plaça Major, nº 4
Ubicación
Façana casa, a l' interior d ' un balcó.
Fecha construcción
Principis del s. XX
Estado contexto
Xicotets escrostonaments en alguna peça. No hi ha cap risc de destrucció.
Tipología
Paneles cerámicos - Paneles cerámicos rituales
Autor
José Mª Segura Martí
Fecha
01/02/91
Foto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

Sant antoni amb el Jesuset als braços, el qual porta una canasta amb pomes. Junt a ells apareixen una xiqueta i un xiquet, al qual li ofereix (Sant Antoni) una de les pomes. Fons d' arbres i vegetació. Cèl esfumat. L' orla té motiu ornamental "plateresc" sobre fons de color sèpia, inscrit entre bandes. Els dos motius en tons ocre-fosc. Realitzat amb colors com tons pastís, crema-marró, blaus, verd clar i fosc, roig i blanc. Posseix inscripcions : "SN ANTONIO DE PADUA" El retaule té un format vertical, amb les següents dimensions: 60 x 80 cms. Té un total de 12 peces de 3 x 4; les dimensions de cada peça individualitzada és de 20 cms. La fornícula presenta obrada la ceràmica a línia de la façana. S' observen senyals d' haver tingut un voladís o teuladell amb vértex apuntat. Tan sols resta l' estant a la base.

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.