Tornar

Marges i Bancals de Cultiu a la Penya del Castell

Codi
44
Denominació
Marges i Bancals de Cultiu a la Penya del Castell
Municipi
CASTALLA
Comarca
L'ALCOIÀ
Província
Alacant
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Inscrit D)
Modalitat
Complementación Castillo y Murallas. BRL según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)