Volver

Pou de Briga

Código
1
Denominación
Pou de Briga
Municipio
TIBI
Comarca
L'ALCOIÀ
Provincia
ALICANTE
Localización
Cases de Planisses. Àrea Maigmó
Barrio
Planisses
Fecha construcción
S.XIX probablement
Acceso tradicional
Camí de ferradura
Nuevo acceso
Pista forestal de Maigmó que surt de la carretea Castalla-Alacant. Al mateix costat de la pista
Edificio instalación
Nevera de planta circular amb pou
Estado contexto
El risc de conservació es mig, encara que la volta s'hi troba quasi completament derrocada
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Pozos de Nieve
Autor
Josep Mª Segura Martí
Fecha
01/04/91
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Zona de suau vessant, amb orientació NE
Substrat calcàri
Repoblament forestal de pins
Al voltant del dipòsit s'hi disposen uns murets que conformarien el ventisquer o àrea d'arreplegada de la neu
Adossat al pou, per la part SE, es conserva un edifici -derrocat parcialment- de tres habitacles: el central, per es situa l'ingrés i la porta principal de la nevera i dos habitacions als costats, amb pas de comunicació al través de la cambra central
L'estat actual no conserva trespol
Nevera de planta circular. Parets exteriors bastides amb maçoneria i morter de calç. L'edifici annex (adossat) té planta rectangular
No presenta terraplens, doncs s'hi troba bastit a una àrea de planura
L'interior del pou -excepte el primer metre- està totalment excavat a la roca calcària del substrat, el qual presenta -tan sols a una zona- un pedaç o muret de maçoneria que cobreix algun possible derroc o escletxa. El fons apareix farcit de materials de derroc i vegetació
El dipòsit presenta un diàmetre de 12 m i alçada actual -fins el nivelle exterior o base de portes- de 9,50 m. La cabuda de neu del pou s'estima en uns 1.070 m3
Posseeix quatre portes situades a igual nivell i perfectament enfrontades, d'1,55 m. d'amplitud i 1,80 m. d'alt, en forma d'arc rebaixat o escatsser, encara que la SE és més adintelada, per conservar una fusta que presenta un ganxo de ferro (porta de la edificació o habitatge)
A ran de la superfície es desenvolupa una volta hemisfèrica de maçoneria, enderrocada en la part superior central. Per la part exterior de la volta o sostre (igualment de maçoneria apareix a mitja altura un muret que conforma un anell circular, possiblement de reforç
La porta SE conserva una fusta obrada al llindar, la qual conserva un ganxo de ferro d'on -possiblement- es penjaria la corriola que facilitaria les extraccions de neu de l'interior del pou
Els materials de construcció son pedra calcària de l'entorn i de l'excavació
Excavació a roca calcària
Realitzat amb maçoneria regular amb morter

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.