Volver

Pou de Maigmó

Código
2
Denominación
Pou de Maigmó
Municipio
TIBI
Comarca
L'ALCOIÀ
Provincia
ALICANTE
Ubicación
Vessant NW serra de Maigmó
Barrio
Colado d'Exaú i Central del Pixador. Balcó d'Alacant
Uso primitivo
Religioso
Uso actual
Religioso
Nuevo acceso
Carretera forestal del Maigmó que surt de la carretera de Castalla a Alacant
Edificio instalación
Nevera de planta circular amb pou
Estado contexto
El risc de conservació es alt. Volta enfonsada i drecera oberta recentment, que passa junt al dipòsit, per a treure pins
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Pozos de Nieve
Autor
Josep Mª Segura Martí
Fecha
16/12/90
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Vessant NW de la serra del Maigmó, proper a àrea d'afloraments calcàris
A pocs metres i a nivell inferior s'hi troben explotacions agràries recents
Bosc de pins i carrascar
A les rodalies existeixen algunes cases de camp
Nevera de planta circular, amb parets d'1,5 m. de grossor, bastides amb maçoneria i morter de calç
Terraplé d'uns 3,70 m. d'alçada, subjecte per un mur, que configura una plataforma de 10,50 m. d'amplària davant el pou
Sobre la plataforma, a la part est, apareix un escaló o muret, que tal volta actuaria com a moll de càrrega o andana
L'interior del dipòsit està bastit de maçoneria travada amb morter, així com s'observa l'enlluit de la paret en la meitat inferior del pou
El diàmetre és d'11,30 m.; la profunditat -fins el nivell base de les portes- és de 6,50 a 6,10 m. La capacitat actual s'estima en 600 m3
Hedra, arbusts i farcit de pedra (producte de l'enfosament de la volta) ocupen l'interior del dipòsit
Posseeix quatre portes situades a igual nivell i perfectament aliniades, una de les quals actualment està cegda per un mur de maçoneria (la oest)
Les portes tenen una amplària aproximada d'1,74 m., 1,71 m. i 1,50 m., amb una alçada entre els 1,70 i 1,80 m
Tres de les portes presenten arc rebaixat i la situada al sud és adintelada
Aquesta deixa veure als muntats els restes d'un marc de fusta, i és per aquest costat on s'observen els esglaons o buits practicats a la paret del dipòsit, que permetrien l'accés a l'interior
Cap la possibilitat que hi existeixca un desguàs ocult, doncs s'observa un reguer semiocult que surt de la base del mur que actua com a contrafort exterior
Sobre les grosses parets del dipòsit, es desenvolupa una volta hemisfèrica de maçoneria, enderrocada en la part superior i amb un gran risc d'enfonsament. La volta deixa veure un petit forat circular, la qual l'atravessa, ubicat a la part nord
Els materials de construcció son pedra calcària de l'entorn
Excavació del pou en vessant acusada
Realitzat amb maçoneria regular amb morter

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble