Volver

Retaule Ceràmic de Sant Joan Nepomuceno

Código
10
Denominación
Retaule Ceràmic de Sant Joan Nepomuceno
Municipio
BIAR
Comarca
L'ALT VINALOPÓ/ EL ALTO VINALOPÓ
Provincia
ALICANTE
Localización
C/ Juan José Valdés, 9
Ubicación
Damunt d' una font de 1936
Fecha construcción
1936
Estado contexto
Bó. No hi ha risc de destrucció.
Tipología
Paneles cerámicos - Paneles cerámicos rituales
Autor
Josep Mª Segura Martí
Fecha
01/02/91
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

Imatge damunt d' una peanya de Sant Joan Nepomuceno, el qual porta un crucifix i una palma a les seues mans. Va vestit amb sotana, roquet, mantell d' ermini i bonet. Fons net de blau. No té orla. Els colors empleats són: ocre, blau, morat, manganès, marró, verd fosc, rosat i blanc. Posseix inscripcions : " SAN JUAN NEPOMUCENO" El retaule té un format vertical de 2 de 1/2 i 1 x 3 peces, amb les següents dimensions: 40 x 60 cms. Té un total de 9 peces; les dimensions de cada peça individualitzada és 20 cms La fornícula presenta pilastres laterals que intercalen dues peces de motlura ceràmica blau. Estant recte i cornisa amb frontó triangular. Fanalet metàl·lic en zona superior.

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.