Volver

Pou de Neu de l'Ermita

Código
26
Denominación
Pou de Neu de l'Ermita
Municipio
BIAR
Comarca
L'ALT VINALOPÓ/ EL ALTO VINALOPÓ
Provincia
ALICANTE
Localización
Junt al camí a l'Ermita o Santuari de la Verge de Gràcia
Fecha construcción
S.XIX
Fecha transformaciones
Restaurat l'any 1984
Acceso tradicional
Camí de Biar a l'Ermita de la Verge de Gràcia, a uns 500 m del poble
Edificio instalación
Nevera de planta circular amb pou
Estado contexto
Cap risc de conservació
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Pozos de Nieve
Autor
Josep Mª Segura Martí
Fecha
01/10/91
Notas
En el catálogo modificado de 2001 se propone como BRL con la categoría de Monumento de Interés Local
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Terrenys de conrreu pels voltants i actualment zona residencial
Substrat calcàri
A les immediacions hi ha edificis agrícoles (masies)
Nevera de planta circular i pou excavat a una àrea de carena
Parets exterior de maçoneria, amb paraments tombats que segueixen el desenvolupament de la volta hemisfèrica
Interior de maçoneria revestida de material (morter); a partir d'uns dos metres de fondària hi havia una mena d'esglaó que feia disminuir el diàmetre del cilindre o pou, com a cosa d'uns 40 cm
Diàmetre= 9 m. Capacitat= 570 m3
Actualment restaurat (1984). Planta intermitja i escala d'accés. Nova volta i acondicionat per a exposicions culturals
Originariament hi existia una porta (Nord) amb muntants de rajol i llindar de pedra en arc rebaixat. Finestra (Sud) que apareixia cegada amb obra de maçoneria
La volta original era de maçoneria regular, amb morter, la qual apareixia bastida sobre una volta interior de rajol (macís), de dues o tres capes de grossor, bastida amb la tècnica de falsa volta per aproximació de rajols. Fins a 1983-84 es conservaba mig derrocada la volta
Actualment restaurada amb maçoneria i cement
Els materials de construcció son rajol macís i pedra calcària de l'entorn
Realitzat amb maçoneria i volta de maçoneria sobre cimtra de rajol

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto InmuebleFoto Inmueble