Volver

Retaule Ceràmic de Sant Rafael Arcàngel

Código
2
Denominación
Retaule Ceràmic de Sant Rafael Arcàngel
Municipio
CAMP DE MIRRA (EL)
Comarca
L'ALT VINALOPÓ/ EL ALTO VINALOPÓ
Provincia
ALICANTE
Localización
Plaça del Salvador, nº 6
Ubicación
Façana vivenda
Fecha construcción
Segona meitat del s. XIX
Estado contexto
Li falten dos peces, substituides aquestes per peces ceràmiques d' un sòcol amb decoració geomètrica de tipus modernista. Presenta a més quatre peces fragmentades.
Tipología
Paneles cerámicos - Paneles cerámicos rituales
Autor
José Mª Segura Martí
Fecha
01/02/91
Foto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

Sant Rafael subjecta amb la mà a Tobíes. Els dos estàn situats junt al riu, d' on ix un peix. Sol amb vegetació i filacteria amb epígraf (angle inferior dret). Claraboia amb núvols en angles superiors L' orla és lineal. Tres filets taronja damunt d' una banda de color groc. Els colors empleats són: groc, taronja, blau, verd fosc, roig, negre, marró i blanc. Posseix inscripcions : "S. RAFAEL ARCAN.-" El retaule té un format vertical de 3x4 peces, amb les següents dimensions: 60 x 80 cms Té un total de 12 peces; les dimensions de cada peça individualitzada és de 20 cms. No presenta fornícula. El panell està obrat en línia de façana.

Fotos

Foto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.