Volver

Molí del Collao 02

Código
2
Denominación
Molí del Collao 02
Municipio
BENISSA
Comarca
LA MARINA ALTA
Provincia
ALICANTE
Localización
El Collao (tossalet)
Barrio
Molins del Collao
Fecha construcción
Mitjans del s.XIX
Acceso tradicional
Senda d'animal perduda
Nuevo acceso
Camí d'accés als dipòsits d'aigua municipals de Benissa
Edificio instalación
Sense ús
Estado contexto
La possible construcció de qualquier estructura, cosa que sembla poc probable
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Molinos - Molinos de viento
Autor
Jaumen Buigues i Vila / Joaquim Bolufer Marqués
Fecha
01/11/91
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Correspon a una construcció aillada, cilíndrica, que s'assenta sobre el sòl natural del tossal.
Les restes conservades corresponen a l'extrem inferior d'un molí (planta baixa), amb un gruixut mur d'obra de paredat.
la porta presentava una orientació general NE, con conservant-se més elements definitoris d'aquesta estructura.
L'únic detall observable correspon a un petit esmari quadrangular empotrat en el mur interior de l'obra, en l'extrem oposat a la porta, i que sols es conserva en el seu extrem inferior.
Els materials de construcció d'origen es la pedra calcària del propi tossal, morter de calç i terra.
El molí s'assenta sobre la roca del tossal.
La tècnica constructiva es el paredat comú de maçoneria travat amb morter de terra blanquinosa sense calç (almenys aparaentment). Només s'observa morter de calç a la brancalada i al petit esmari empotrat.
Aquest molí com la resta dels molins del Collao, es situa sobre un turó de roca calcària oligocena des d'on es divisa l'àmpli sinclinal miocé de Benissa cap l'est i sudest, els importants massissos cretàcics al nord i sud, i la fèrtil plana quaternària de Xaló al Ponent.
El paisatge o entorn dels molins del Collao pot ser definit com de muntanya, amb importants zones abancalades per al conreu (hores d'ara abandonadas) i una reduïda zona urbanitzada al SE dels molins.
Es tracta d'un abancalament agrícola de secà, amb alguns corrals fora d'ús en la zona muntanyenca i diverses vivendes d'utilització eventual, en les més riques zones del sudest
A més a més, restes de tres molins de vent.
A més dels diversos camins o entradors d'escassa entitat, al nord d'aquest conjunt de molins del Collao (a uns 500 mts. aproximadament) corre, en direcció SE-NO la carretera (antíc camí) que comunica Benissa i la costa amb la Vall de Xaló-Pop.

Proceso

L'energia utilitzada es l'eòlica (vent)

Calendario

Les restes conservades d'aquest molí, on només pot observar-se i de manera parcial la planta baixa, no permeten analitzar la seua organització dels espais de treball tot i que cal suposar-ne un esquema semblant al vist en d'altres molins millor conservats

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.