Volver

Retaule Ceràmic de Sant Antoni Abad

Código
2
Denominación
Retaule Ceràmic de Sant Antoni Abad
Municipio
POBLE NOU DE BENITATXELL (EL)
Comarca
LA MARINA ALTA
Provincia
ALICANTE
Localización
c/ Sant Antoni, 19
Ubicación
Façana
Uso primitivo
Residencial
Uso actual
Residencial
Fecha construcción
Final s.XIX
Estado contexto
Bé No hi ha risc de destrucció
Tipología
Paneles cerámicos - Paneles cerámicos rituales
Autor
Fernando Sendra Bañuls
Fecha
01/09/94
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

Sant Antoni Abat amb mantell marró i hábit blanc i blau, s'ajuda d'un bastó amb la mà dreta i sosté un llibre obert amb la má esquerra. Als seus peus un porc L'orla té una franja negra perfilada de motius arquitectònics Realitzat amb policromia de tons suaus No posee inscripcions El retaule té un format rectangular vertical, les seues dimensions son 40 x 60 cms Té un total de 9 peçes; les dimensions de cada peça individualitzada es 20 x 20 i 10 x 20 cms La fornícula té un buit rectangular amb arc i bòveda. Montllures, dintel i repeu Realitzat amb maçoneria i guix

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.