Volver

Molí del Morelló

Código
1
Denominación
Molí del Morelló
Municipio
CALP
Comarca
LA MARINA ALTA
Provincia
ALICANTE
Localización
El Morelló - Ifac
Barrio
Molí de Morelló
Fecha construcción
Mitjans del s.XIX
Acceso tradicional
Camí del Port
Nuevo acceso
Passeig Marítim i carrer en construcció
Edificio instalación
Sense ús actual
Estado contexto
Els risc de conservació depen de les inclemencies del temps i les visites incontrolades
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Molinos - Molinos de viento
Autor
Joaquim Bolufer Marqués / Jaume Buigues i Vila
Fecha
01/06/93
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Aquest molí s'assenta sobre la barrera de dunes fòssils quaternaries que a la comarca anomenem tosca. Es situa per tant a escasses metres de la mar, amb un entorn caracteritzat per la depressió interior del Saladar, i una linia de costa baixa caracteritzada per les arenisques d'origen dunar.
Correspon a l' actual paisatge del litoral de la Marina, caracteritzat per les nombroses construccions de segona residència i instal.lacions relacionades amb aquesta activitat.
Es tracta d'una construcció aillada, cilíndrica, més alta que ampla, que s'alça sobre el sòl natural (tosca). Està bastida amb pedra viva carejada (bàsicament) i travada amb abundant morter de calç, tot configurant un gros mur.
La porta, adintellada, i aproximadament orientada al sudoest, està bastida amb carreus de pedra tosca. Per ella s'hi accedia a la planta baixa des d'on arrancava una escala de planta semicircular de la que es conserven tot el seus graons (disset aproximadament). Per aquesta escala s'accedeix al pis superior on s'ubicaria la maquinària del molí, així com la cambreta de la qual romanien encar dues bigues.
La volta que subjectava aqueix pis superior està bastida amb carreus de tosca (d'escassa qualitat i consistència), travats amb morter de calç, que es conserva encara íntegrament. Així mateix, s'observa encara un orifici de secció quadrangular corresponent al pas de la canalització per on era conduida la farina.
El mur exterior va ser reforçat, en la seua base, amb un cintell de la mateixa obra de paredat del conjunt i carreus de tosca.
Al pis superior hi han obertes dues finestres, una dalt la porta i l'altra contraposada.
No queden restes del cobriment original superior, restant però l'estructura de maçoneria sustentada sobre l'extrem superior del mur del molí, que va aguantar, fins fa pocs anys, una teulada a dues aigües amb la que fou tapat el molí a partir dels anys quaranta quan va ser utilitzat com habitacle i estable pels seus propietaris.
Presenta un enlluit de calç a l'interior.
Els materials de construcció són pedra calcària, fragments de pedra tosca i altres materials reutilitzats, elements precedents d'aquest lloc o zones pròximes. Morter de calç i carreus de tosca del toscar de Calp.
La tècnica utilitzada es el paredat comú de maçoneria travat amb morter de calç, que es disposa, més o menys, seguint filades horitzontals.
Es tracta de construccions turístiques de diverses classes i característiques.
Presenta una espessa trama viària conseqüència de la forta urbanització de l'àrea.

Proceso

L'energia utilitzada era l'eòlica (vent)

Calendario

Dins un molí de vent el principal espai de treball, i que dóna sentit al propi molí, és el pis superior, lloc on s'ubicava la maquinària que feia moure les moles i aquestes mateixes. Mentre, la planta baixa s'utilitzava com espai per al magatzematge del gra i la farina. A banda d'aquestes dos espais estava la cambreta que eventualment podria ser utilitzada com habitacle (dormitori) i dipòsit dels estris pròpis del molí

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.