Volver

Retaule Ceràmic de Sant Vicent Ferrer

Código
3
Denominación
Retaule Ceràmic de Sant Vicent Ferrer
Municipio
DÉNIA
Comarca
LA MARINA ALTA
Provincia
ALICANTE
Localización
C/ Sant Vicent del Mar, 7
Ubicación
Façana
Fecha construcción
Finals s.XVIII
Estado contexto
Tres peçes són d'un altre i una peça molt picada El risc de destrucció es escàs
Tipología
Paneles cerámicos - Paneles cerámicos rituales
Autor
Fernando Sendra Bañuls
Fecha
01/09/94
Foto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

Sant Vicent Ferrer amb l'hàbit de frare dominicà, porta un ram d'assutenes en la mà esquerra i amb la dreta asenyala el cel. Envoltant el seu cap el filacter. Als seus peus la tiara i el capell cardenalici. L'orla té filet marró i franja groga. Realitzat amb els colors del s.XVIII : blanc i negre i diferents tonalitats de grog. Posee inscripcions : "TMETE DEUM ET DATE ILLI HONOREM". El retaule té un format rectangular vertical de 3x4, les seues dimensions són 61 x 82 cm Té un total de 12 peçes i les dimensions de cada peça individualitzada va ser 420,3 x 20,3 cm No hi ha fornícula.

Fotos

Foto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.