Volver

Retaule Ceràmic de Sant Josep

Código
5
Denominación
Retaule Ceràmic de Sant Josep
Municipio
DÉNIA
Comarca
LA MARINA ALTA
Provincia
ALICANTE
Localización
C/ Convent, 3
Ubicación
Façana
Fecha construcción
Mediados del s.XIX
Estado contexto
Bó El risc de destrucció es escàs
Tipología
Paneles cerámicos - Paneles cerámicos rituales
Autor
Fernando Sendra Bañuls
Fecha
01/09/94
Foto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

El més genuí Sant Josep del segle XIX, amb vestit morat i mantell taronja, damunt de núvols i rodejat d'angelets, que presenten la seua glòria, porta la vareta entre el cos i el braç dret i al Jesuset, un, al braç esquerre. Dal del seu cap l'Esperit Sant li envia la llum de l'inspiració divina. L'orla té franja groga. Realitazat amb colors morat, taronja i groc. No posee inscripcions. El retaule té un format rectangular vertical de 3x4, les seues dimensions són 60 x 80 cm Té un total de 12 peçes i les dimensions de cada peça individualitzada va ser 20 x 20 cm La fornícula presenta buit rectangular amb motlles i repeu molt elaborats. Realitzat amb maçoneria i guix. Les dimensions son les mateixes que las del retaule.

Fotos

Foto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.