Volver

Retaule Ceràmic de Sant Joan Baptista

Código
9
Denominación
Retaule Ceràmic de Sant Joan Baptista
Municipio
DÉNIA
Comarca
LA MARINA ALTA
Provincia
ALICANTE
Localización
C/ Sandunga, 1
Ubicación
Façana
Fecha construcción
Finals s.XIX
Estado contexto
Bé. Dos peçes en mosses. La fornícula molt bé El risc de conservació es alt, es tracta d'una casa mig abandonada
Tipología
Paneles cerámicos - Paneles cerámicos rituales
Autor
Fernando Sendra Bañuls
Fecha
01/09/94
Foto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

Sant Joan sentat al costat d'un riu. En el seu regaç un llibre i un borreguet damunt. En la mà dreta una vara acabada en creu. Paisatge bucòlic. L'orla té filet negre, franja groga, taronja i negre. Realitzat amb policromia molt expresiva. Posee inscripcions : "Sn JUAN BAUTISTA". El retaule té un format rectangular vertical de 3x4, les seus dimensions són 60 x 80 cm Té un total de 12 peçes i les dimensions de cada peça individualitzada va ser 20 x 20 cm La fornícula presenta un buit rectangular i motllures en forma de capelleta. Recuberta de taulells ornamentals. Realitzat amb maçoneria i guix. Les dimensions de la fornícula són 60 x 100 cm

Fotos

Foto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.