Volver

Molí de Jesús Pobre 01

Código
14
Denominación
Molí de Jesús Pobre 01
Municipio
DÉNIA
Comarca
LA MARINA ALTA
Provincia
ALICANTE
Ubicación
Tossal dels Molins
Barrio
Pedania de Jesús Pobre
Fecha construcción
S.XVIII
Acceso tradicional
Senda d'animal actualment desapareguda
Nuevo acceso
No en té
Edificio instalación
Sense ús
Estado contexto
L'únic perill és aquell que ve donat per les inclemències del temps
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Molinos - Molinos de viento
Autor
Jaume Buigues i Vila / Joaquim Bolufer Marqués
Fecha
19/04/91
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Aquest molí, junt amb els números 4 i 5, es situa al caramull d'un tossal de calices i arenisques Aptenses del Cretàcic Inferior. Podem considerar aquesta formació com la zona de separación i trencament entre les dues riques planes quaternaries de Xàbia (sudet) i Dénia (nordoest)
Des d'aquest lloc es divisa un paisatge de tossals i serralades calcàries als peus dels quals es desenrotlla una intensa agricultura que ocupa les fèrtils planes, però que també puja per les vessants d'alguns tossals abancalats, i a hores d'ara abandonats
A més dels veins molins (Jesús Pobre 2 i 3), les úniques estructures observades són els graons de bancals que es situen a les vessants d'aquest tossal
Als peus del tossal corre el camí de Jesús Pobre a Gata (est dels molins), i quelcom més lluny, al sud i nord del tossal, hi trobem els camins de
Dénia-Xàbia, al nord, i la cerretera general que en aquest tram comunica Ondara amb Gata
Es tracta d'una construcció aillada, cilindrica, més alta que ampla, que s'alça sobre la roca natural del tossal. Està bastida en pedra viva carejada i travada amb morter de calç, tot configurant un gruixut mur
La porta, possiblement adintellada i orientasa cap al sud/sudoest, estava bastida amb carreus de pedra tosca que han estat expoliats. Per ella s'accedia a la planta baixa des d'on arrancava una escala de planta semicircular de la que s'observen els forats de 9 graons, sent els únics vestigis conservats d'esta estructura. Per aquesta escala s'hi accediria al pis superior, on s'ubicava la maquinaria del molí, així com una cambreta situada baix del pis superior i de la que només s'observa el forat d'una de les bigues. La volta que subjectava la planta alta ha estat desapareguda, restant les marques dels carreus de tosca (de 60 x 35 cm) que disposats en cinc filades horitzontals la formaven. Tanmateix es conserva parcialment el forat de caiguda de la farina així com les restes, pegades a la paret del molí del paviment de terra, calç i pedra del pis superior
Al pis superior hi ha obertes a l'exterior dues finestres, una dalt mateix la porta, i l'altra contraposada. Només es conserven restes de l'andintellament en la situada sobre la porta
Al perimetre extern es conserven quatre pedres amb forat per lligar les antenes. El cobriment del molí, com en tots els casos, està desaparegut
S'obseven les restes de tres graons excavats a la roca per facilitar l'accés des de l'exterior
Realitzat amb pedra calcària del propi tossal o voltants. Morter de calç. Carreus de tosca originaris, posiblement, de la costa de Xàbia
Aquest molí s'assenta sobre la roca calcària del tossal, observant-se en algun lloc com aquesta fou retallada per servir de base a les parets del molí
Igualment fou rebaixada la roca, tot fent graons, a la porta
La tècnica constructiva consisteix en paredat comú de maçoneria travat amb morter de calç que es disposa seguint filades horitzontals

Proceso

L'energia utilitzada es l'eòlica (vent) Dins un molí de vent el principal espai de treball, i que dóna sentit al propi molí, és el pis superior, on s'ubicavala maquinària que feia moure les moles i aquestes mateixes. A més a més, estava la planta baixa que s'utilitzava com espai per al magatzematge del gra i la farina. A banda d'aquests dos espais estava la cambreta que eventualment podria usar-se com a dormitori i dipòsit dels estris propis del molí

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.