Volver

Molí del Pla del Palmar

Código
17
Denominación
Molí del Pla del Palmar
Municipio
DÉNIA
Comarca
LA MARINA ALTA
Provincia
ALICANTE
Localización
El Pla del Palmar
Barrio
Punta dels Molins
Fecha construcción
Mediados del s.XIX
Fecha transformaciones
La fornícula es de los años 60 del s.XX
Acceso tradicional
Assegador del Palamar
Nuevo acceso
Els antics però transformats i asfaltats
Edificio instalación
Anex d'una vivenda d'ús eventual
Estado contexto
En el seu estat actual sembla que cap
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Molinos - Molinos de viento
Autor
Jaume Buiges i Vila / Joaquim Bolufer Marqués
Fecha
01/02/92
Notas
1) No ha estat possible conéixer ni visitar l'interior d'aquest molí, que forma part actualment d'un xalet o vivènda de segona residència 2) Tal com sabem per referències documentals , així com per la toponimia, junt a aquest molí hi va existir un altre de característiques semblants, del qual no es conserva cap reste construtiva ni tan sols cap evidència gràfica, desconeixent-se inclús (almenys per nosaltres) la data i circumstàncies del seu enderrocament
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Aquest molí, junt amb el de Calp, constitueix l'única excepció per que fa a l'ubicació d'aquestes edificis a la comarca. Es localitza en una zona plana, davant d'una extensa platja arenosa de formació quaternaria i a pocs metres de la mar
Bàsicament el paisatge de l'entorn no ha estat excessivament modificant, tot i restar més o menys emmascarat per les modernes construccions turístiques de segona residència
A hores d'ara les úniques (i ben abundants) construccions de la zona corresponen a habitacles de segona residència o altra mena d'instal.lacions relacionades amb les activitats turístiques
Tota aquesta zona presenta una espessa trema viaria que podem considerar de recent creació i relacionada amb la densa urbanització de la zona
La localitat més pròxima a aquest molí és la dels Poblets, cal suposar però que també seria utilitzat per Dénia o El Verger, poblacions també pròximes
L'edifici correspon a una estructura aillada, de forma cilíndrica, més alta que ampla, que s'alça sobre el sòl pla natural
A l'estat actual de l'edifici l'única obertura que suposem correspon al plantejament originari del molí, és la porta, que apareix orientada cap al sudest
L'obra originaria seria originaria amb bastida amb pedra calcària, portada d'alguna pedrera de la comarca, i morter de calç
Aquest molí es situa en una zona plana, a pocs metres de la mar, en un àrea de platja arenosa
Suposem un paredat comú de maçoneria travat amb morter de calç, que a hores d'ara està cobert per enlluit de ciment

Proceso

L'energia utilitzada es eòlica (vent)

Calendario

No ha estat possible accedir al seu interior, tanmateix suposem un esquema de funcionament i organització dels espais semblant a la resta dels molins de vent coneguts a la comarca

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.