Volver

Molí del Tossal de Pedreguer 01

Código
11
Denominación
Molí del Tossal de Pedreguer 01
Municipio
GATA DE GORGOS
Comarca
LA MARINA ALTA
Provincia
ALICANTE
Ubicación
Tossal de Pedreguer
Fecha construcción
Mitjans del s.XIX
Acceso tradicional
Senda d'animal (tres pams) desapareguda
Nuevo acceso
No en té
Edificio instalación
Sense ús
Estado contexto
Les inclemències del temps
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Molinos - Molinos de viento
Autor
Joaquim Bolufer Marqués / Jaume Buigues i Vila
Fecha
20/04/91
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

El molí es situa al caramull d'un tossalet de calices Turonenses del Cretàcic Superior (Fulla Benissa 822 de l' I.G.M.E.)
Des d'aquest tossal es divisa un paisatge mediterrani de serralades calcàries al sud i les fèrtils planes al nord i oest
Es tracta d'una construcció aillada, més alta que ampla, que no disposa de cintell. Està bastida en pedra viva carejada i travada amb morter de calç, tot configurant un gruixut mur que ha estat lluit a la seua cara interior
La porta, possiblement d'arc de mig punt i orientada cap al nordest, estava bastiva amb carreus de pedra de tosca que han estat expoliats i doona accés a la planta baixa des d'on arrancava una escala de planta semicircular de 17 graons, totalment destruida. Els graons estaven formats al pis superior, on s'ubicaven les moles i la maquinària, com a una cabreta sustentada per tres bigues desaparegudes
Donat el pes que tenia que suportar el forjat del pis superior, fon construit sobre una volta bastida amb carreus de pedra de tosca col.locades sense esquadrar amb perfecció les seues unions (els buits que resten entre les tosques s'omplin amb pedra viva). La volta forma un quart d'esfera que estava rematat per un arc de mig punt, avuí desaparegut, que transmetia la carrega al mur cilíndric
Al pis superior hi ha obertes dues finestres, una dalt de la porta i l'altra contraposada
Presenta un cintell en la part inferior del mur, en la seua cara externa; aquesta estructura, amb un parament semblant al de la resta del mur, tindria per funció el reforçament de l'estructura general de l'edifici
Sobre la paret externa s'observen tres forats per a estaques i tres pedres forades que tindrien la funció de subjectar els brassos del molí
Realitzat amb pedra calcària del propi tossal. Morter de calç. Carreus de tosca (possiblement de la costa de Xàbia)
El basament del molí (el cintell) s'assenta sobre la roca del tossal
Realitzat amb paredat comú de maçoneria de pedres carejades que foren travades amb morter de calç. L'interior presentava restes d'enlluit de calç
Si bé no s'observen altres construccions directament relacionades amb els molins, a les costeres del tossal es conserven graonades d'abancalament agrícola tradicional que a hores d'ara ha estat quasi absolutament abandonat
L'únic traçat viari existente a l'entorn dels molins seria una senda d'accés als mateixos que ahores d'ara no és reconeixible

Proceso

L'energia utilitzada es la eòlica (vent)

Calendario

Dins un molí de vent el principal espai de treball és el pis superior En ell s'ubicava la maquinària que feia moure les moles i aquestes mateixes. A més a més estava la planta baixa que s'utilitzaria com espai per al magatzematge del gra i la farina. A banda d'aquests dos espais estava la cambreta, que de manera eventual podria haver estat utilitzada con habitacle i lloc per deixar-hi els estris del molí

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.