Volver

Molí del Tossal de Pedreguer 02

Código
12
Denominación
Molí del Tossal de Pedreguer 02
Municipio
GATA DE GORGOS
Comarca
LA MARINA ALTA
Provincia
ALICANTE
Ubicación
Tossal de Pedreguer
Uso primitivo
Religioso
Uso actual
Religioso
Fecha construcción
1839
Acceso tradicional
Senda d'animal (tres pams) desapareguda
Nuevo acceso
No en té
Edificio instalación
Sense ús
Estado contexto
Les inclemències del temps
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Molinos - Molinos de viento
Autor
Joaquim Bolufer Marqués / Jaume Buigues i Vila
Fecha
20/04/91
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Aquest molí, junt amb el seu veí Gata 1, es situa al caramull d'un tossalet de calisses Tironenses del Cretàcic Superior, deixat al NO la rica plana al.lubial quaternaria de Pedreguer
Des del tossal es divisa un paisatge mediterràni de serralades calcàries al sud i les fèrtils planes d'argiles vermells al nord i oest
Correspon a una estructura aillada, cilíndrica, més alta que ampla, que no disposa de cintell. Esta bastida en pedra viva carejada i travada amb abundant i sòlid morter de calç, configurant així un gruixut mur
La porta, adintellada amb un arc de mig punt, està bastida amb carreus de tosca, amb una orientació dominant sudoest. Per ella s'accedia a la planta baixa, d'on arrancava l'escala de planta semicircular, formada amb graons de tosca i pedra viva (a la base), ara perduts, dels que n'hi haurien uns 17. Per l'embigatge, i al pis superior que estava sustentant per una volta de carreus de tosca formada per sis filades que es conserva quasi integrament
Al pis superior el mur a conservat el seu remat originari mostrant un peril lleugerament inclinat vers l'exterior i un galze a l'extrem interior de 25 cm per 25/30 cm. sobre el qual descansaria i s'encastaria l'estructura del cobriment de fusta del molí. La gruixa total del mur en aquest extrem superior és de 135 cm
A la cara inferior de la volta de tosca s'observa el forat del "fariner", però baixaria la farina des de les moles
Al pis superior hi ha obertes a l'exterior dues finestres, una dalt mateix de la porta del molí i l'altra contraposada i lleugerament desviada
El cobriment extern a desaparegut per estar fabricat amb materials peribles, però conserva en bon estat la volta que sustentava les pesades moles
Sobre un carreu de tosca de la porta apareix gravat : AÑO 1839
Els materials de construcció van ser la pedra calcària del propi tossal o voltants. Morter de calç. Carreus de tosca originaris de la costa de Xàbia
La tècnica constructiva es paredat comú de maçoneria travat amb morter de calç que es disposa seguint filades horitzontals
Si bé no s'observen altres construccions directament amb els dos molins, a les costeres del tossal es conserven graonades d'abancalament abandonat
L'únic traçat viari existent a l'entorn dels molins seria una senda d'accés als mateixos que a hores d'ara no és reconeixible. Actualment corre al sud d'aquest tossal la carretera nacional d'Alacant-València, mentre que per l'oest passa l'autopista del Mediterràni

Proceso

L'energia utilitzada es la eòlica (vent)

Calendario

Dins un molí de vent el principal espai de treball, i que dóna sentit al propi molí, és el pis superior, on s'ubicava la maquinària que feia moure les moles i aquestes mateixes. A més a més estava la planta baixa que s'utilitzava com espai per al magatzematge del gra i la farina. A banda d'aquestes dos espais estava la cambreta que accidentalment s'usaria com a dormitori i dipòsit dels estris del molí

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.