Volver

Molí de Jesús Pobre

Código
13
Denominación
Molí de Jesús Pobre
Municipio
GATA DE GORGOS
Comarca
LA MARINA ALTA
Provincia
ALICANTE
Localización
Rompudetes
Barrio
Molins de Jesús Pobre
Uso primitivo
Religioso
Uso actual
Religioso
Fecha construcción
Mitjans del s.XIX
Fecha transformaciones
Als anys setanta del s.XX va ser parcialment rehabilitat
Acceso tradicional
Senda d'animal desapareguda
Nuevo acceso
Camí-entrador a la vivienda adossada al molí
Edificio instalación
Vivenda
Estado contexto
En el seu estat actual sembla que no cap
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Molinos - Molinos de viento
Autor
Joaquim Bolufer Marqués / Jaume Buigues i Vila
Fecha
01/11/92
Notas
No ha estat possible visitar ni mesura aquest molí, dagut a que actualment correspon a una part d'una vivienda situada dins una propietat envoltada per una tanca
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Aquest molí es situa al caramull d'un petit tossal de roca calcària del Cretàcic inferior. Estructura que podem considerar com la zona de separació entre les planes quaternàries de Xàbia (al sudest) i Dénia (al nordoest).
El paisatge des d'aquest lloc correspon a les fèrtils planes al·luvials, i les serralades i tossals calcàries, amb una important activitat agrícola i de serveis a les planes i un abancalament agrícola quasi totalment abandonat, en les costeres dels tossals.
Domina l'abancalament agrícola dels tossals, amb algunes construccions d'ocupació eventual en el pla. Així mateix, la proximitat de la carretera nacional Alacant-València a generat un àrea d'establiment d'industries i serveis.
Al sud d'aquest molí es situen els tres molins de Jesús Pobre .
Es tracta d'una construcció aïllada, cilíndrica, més alta que ampla, que s'alça sobre el sòl natural del tossalet on s'ubica. Esta bastida en pedra viva carejada i travada amb morter de calç, que configuren un gruixut mur.
No ha estat possible visitar de prop el molí, per la qual cosa es difícil precisar el nombre d'obertures i sobre tot si correspon o no a l'obra original de l'edifici.
L'actual porta (probablement l'originaria però amb la brancalada modificada) presenta una orientació sudest.
El molí va ser bastit amb pedra calcaria més o menys carejada, i travada amb morter de calç.
La pedra utilitzada prové del mateix indret on s'assenta el molí.
El molí s'assenta sobre la roca calcària del tossal.
La tècnica constructiva es paredat comú de maçoneria travat amb morter de calç.
A més dels camins tradicionals, situats a la base d'aquest tossalet, cal destacar el pas de la carretera general, damunt esmentada, i el pas del ferrocarril de via estreta Dénia-Alacant.

Proceso

L'energia utilitzada es l'eòlica (vent)

Calendario

Tot i desconéixer l'interior d'aquest molí, cal suposar-li una distribució semblant a la de la resta dels molins coneguts a la comarca

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.