Volver

Molí de la Plana 01

Código
1
Denominación
Molí de la Plana 01
Municipio
XÀBIA
Comarca
LA MARINA ALTA
Provincia
ALICANTE
Localización
La Plana
Barrio
Molins de la Plana
Fecha construcción
S. XVII - XVIII
Acceso tradicional
Camí d'assegador parcialment conservat
Nuevo acceso
No en té
Edificio instalación
Molí de vent fariner
Estado contexto
L'únic perill prové de les inclemències del temps i les visites d'incontrolats
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Molinos - Molinos de viento
Autor
Joaquim Bolufer Marqués / Jaume Buigues i Vila
Fecha
01/06/91
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Els molins de la Plana, es troben alineats de sudoest a nordoest sobre el cairell sud de l'esperó cretàcic de Les Planes, deixant al sud la fèrtil vall al.lubial de Xàbia, de formació quaternaria, a l'oest el massís del Montgó i al nord i oest les terres de la Plana
La Plana presenta un paisatge típicament mediterràni, amb un aprofitament agrícola moderat (centrat a les zones centrals de la Plana), i un conjunt d'habitatges de segona residència, tradicional o moderns, no molt abundants
A més de l'alta concentració de molins de vent (onze en total), la Plana es caracteritza per una ocupació dispersa de menudes construccions rurals, corresponents a petites explotacions agrícoles. Junt amb aixó hi ha hagut una certa proliferació d'habitacles se segona residència, a hores d'ara controlada gracies a la inclusió d'aquest territori ins l'àrea del Parc Natural del Montgó
Correspon a una construcció aillada, cilíndrica, més alta que ampla, quan s'alça sobre la roca natural. Esta bastida amb pedra viva carejada i travada amb morter de calç, tot configurant un gruixut mur
La porta, adintellada en origen (l'hi manquen totes els carreus de tosca) està orientada a l'est / nordest. Aquesta obertura dóna pas a la palanta baixa des d'on arrancava l'escala de planta semicircular formada amb graons de tosca dels que no s'en conserva cap. Per ella s'hi accedia al pis superior i a la cambreta situada per baix d'aqueixa planta superior, i de la que sols en resten els forats de l'embigatge. La volta que sustentava el pis superior ha estat desapareguda, observant-se només les marques dels carreus de tosca que la formarien
Presenta a la base del mur exterior un graó o cintell que donaria consistència a l'estructura de l'edifici
Al pis superior hi ha obertes dues finestres parcialment conservades, una damunt de la porta i l'altra contraposada i lleugerament desviada. També s'observen restes de dos petits rebosts empotrats en el mur
L'interior del moli (planta baixa) conserva part del seu enlluit de calç amb abundants signes grafitats
A l'exterior conserva restes d'enlluit de morter de calç en el seu costat sud. Flanquejant els dos costat de la porta, sobre el mur exterior, s'hi observen dues pedres foradades, probablement per lligar les antenes
Realitzat amb pedra calcàrea del lloc. Morter de calç. Carreus de tosca de la costa de Xàbia
Paredat de maçoneria de pedra calcàrea carejada, que forem travades amb morter de calç i disposades, més o menys, en filades horitzontals

Proceso

L'energia eòlica (vent)

Calendario

Dins un molí de vent el principal espai de treball és el pis superior, on s'ubicava la maquinària que feia moure les moles i aquestes mateixes. A més a més, estava la planta baixa que s'utilitzava com espai per emmagatzemar el gra i la farina. A banda d'aquests dos espais, estava la cambreta que eventualment podria usar-se com a dormitori i dipòsit dels estris del molí

Croquis

Foto InmuebleFoto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.