Volver

Molí de la Plana 03

Código
3
Denominación
Molí de la Plana 03
Municipio
XÀBIA
Comarca
LA MARINA ALTA
Provincia
ALICANTE
Localización
La Plana
Barrio
Molins de la Plana
Fecha construcción
S. XVII - XVIII
Fecha transformaciones
Década dels setanta del segle XX
Acceso tradicional
Camí d'assegador parcialment conservat
Edificio instalación
Molí de vent fariner
Estado contexto
Al seu estat actual no hi cap risc
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Molinos - Molinos de viento
Autor
Joaquim Bolufer Marqués / Jaume Buigues i Vila
Fecha
01/06/91
Notas
Per tractar-se d'un molí transformat en habitacle no ha estat possible accedir al seu interior
Foto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Els molins de la Plana, es troben alineats de sudoest a nordoest sobre el cairell sud de l'esperó cretàcic de Les Planes, deixant al sud la fèrtil vall al.lubial de Xàbia, de formació quaternaria, a l'oest el massís del Montgó i al nord i oest les terres de la Plana
La Plana presenta un paisatge típicament mediterràni, amb un aprofitament agrícola moderat (centrat a les zones centrals de la Plana), i un conjunt d'habitatges de segona residència, tradicional o moderns, no molt abundants
A més de l'alta concentració de molins de vent (onze en total), la Plana es caracteritza per una ocupació dispersa de menudes construccions rurals, corresponents a petites explotacions agrícoles. Junt amb aixó hi ha hagut una certa proliferació d'habitacles se segona residència, a hores d'ara controlada gracies a la inclusió d'aquest territori ins l'àrea del Parc Natural del Montgó
Es tracta d'una estructura aillada, cilíndrica, més alta que ampla, parcialment conservada, que s'alça sobre la roca natural. Està bastida amb pedra viva carejada i travada amb morter de calç, tot configurant un gruixut mur
Aquest molí ha sofert l'impacte d'una "dura" rehabilitació que només permet observar l'estructura original en algun sector dels seu parament extern
Totes les obertures observables corresponen a la recent rehabilitació de l'edifici, tal com demostra l'orientació de l'actual porta, contraposada a l'orientació general de la resta dels molins de la Plana (exceptuant el nº 9)
Els espais interiors, tot i que no ha estat possible accedir al seu interior, han estat trastocats i modificats
No s'observa cap detall siginificatiu de l'obra original
L'oba original presenta materials com la pedra calacaria d'aquest indret. Morter de calç. Carreus de pedra tosca de la costa de Xàbia (Muntanyars)
Realitzat amb paredat comú de maçoenria de pedres carejades que foren travades amn morter de calç, i disposades, més o menys, en filades horitzontals

Proceso

L'energia eòlica (vent)

Calendario

Dins un molí de vent, el principal espai de treball és el pis superior, lloc on s'ubicava la maquinària que feia moure les moles i aqueixes mateixes A més a més, estava la planta baixa, que desenrotllaria la funció de la magatzem per al gra i la farina. A banda d'aquests dos espais, estava la cambreta que eventualment podria ser usada com dormitori i dipòsit dels estris del molí

Croquis

Foto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.