Volver

Molí de la Plana 04

Código
4
Denominación
Molí de la Plana 04
Municipio
XÀBIA
Comarca
LA MARINA ALTA
Provincia
ALICANTE
Localización
La Plana
Barrio
Molins de la Plana
Fecha construcción
S. XVI - XVII
Fecha transformaciones
Década dels setanta del s.XX
Acceso tradicional
Camí d'assegador parcialment conservat
Nuevo acceso
Camí-entrador realitzat als setanta
Edificio instalación
Molí de vent fariner
Estado contexto
Al seu estat actual, no cap
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Molinos - Molinos de viento
Autor
Joaquim Bolufer Marqués / Jaume Buigues i Vila
Fecha
01/06/91
Notas
Per tractar-se d'un molí transformat en habitacle no ha estat possible accedir al seu interior
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Els molins de la Plana, es troben alineats de sudoest a nordoest sobre el cairell sud de l'esperó cretàcic de Les Planes, deixant al sud la fèrtil vall al.lubial de Xàbia, de formació quaternaria, a l'oest el massís del Montgó i al nord i oest les terres de la Plana
La Plana presenta un paisatge típicament mediterràni, amb un aprofitament agrícola moderat (centrat a les zones centrals de la Plana), i un conjunt d'habitatges de segona residència, tradicional o moderns, no molt abundants
A més de l'alta concentració de molins de vent (onze en total), la Plana es caracteritza per una ocupació dispersa de menudes construccions rurals, corresponents a petites explotacions agrícoles. Junt amb aixó hi ha hagut una certa proliferació d'habitacles se segona residència, a hores d'ara controlada gracies a la inclusió d'aquest territori ins l'àrea del Parc Natural del Montgó
Correspon a una estructura aillada, de forma cilíndrica, més alta que ampla, que s'alça sobre la roca natural. Esta bastida amb pedra viva carejada travada amb morter de calç, tot configurant un gruixut mur
La porta adintellada, amb un arc rebaixat i formada per carreus de tosca, presenta una orientació general nordest
La seua estructura interna, tot i que no ha sigut possible visitar el seu interior, presenta una escala de planta semicircular, formada per graons de pedra tosca ben conservats, des d'on s'accederia la cambreta (?) i al pis superior, sustentant per una volta de carreus de tosca ben conservada
A la base del mur exterior, en el costat est / sudest, es conserva un cintell de la mateixa obra general del molí que donaria consistència a l'edifici
Al pis superior només s'observa una finestra situada al sudoest, que ha estat modificada per les obres de rehabilitació de l'edifici. A l'exterior conserva restes d'enlluit o reparat de morter de calç sobre el parament sud
S'observen almenys dues pedres foradades en el parament exterior del mur, que servirien per lligar les antenes del molí
Els materials de la construcció d'origen es la pedra calacarea del mateix indret. Morter de calç. Carreu de tosca de la costa de Xàbia (Muntanyars)
Realitzat amb paredat comú de maçoneria de pedres calcaries raejades que foren travades amb morter de calç i disposades, més o menys, en filades horitzontals

Proceso

L'energia eòlica (vent)

Calendario

Dins un molí de vent, el principal espai de treball és el pis superior, lloc on s'ubicava la maquinària que feia moure les moles i aqueixes mateixes A més a més, estava la planta baixa, que desenrotllaria la funció de la magatzem per al gra i la farina. A banda d'aquests dos espais, estava la cambreta que eventualment podria ser usada com dormitori i dipòsit dels estris del molí

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.