Volver

Molí de la Plana 05

Código
5
Denominación
Molí de la Plana 05
Municipio
XÀBIA
Comarca
LA MARINA ALTA
Provincia
ALICANTE
Localización
La Plana
Barrio
Molins de la Plana
Fecha construcción
S. XVI - XVII
Acceso tradicional
Camí d'assegador parcialment conservat
Nuevo acceso
Camí-entrador realitzat als setanta
Edificio instalación
Molí de vent fariner
Estado contexto
Al seu estat actual, no cap
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Molinos - Molinos de viento
Autor
Joaquim Bolufer Marqués / Jaume Buigues i Vila
Fecha
01/06/91
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Els molins de la Plana, es troben alineats de sudoest a nordoest sobre el cairell sud de l'esperó cretàcic de Les Planes, deixant al sud la fèrtil vall al.lubial de Xàbia, de formació quaternaria, a l'oest el massís del Montgó i al nord i oest les terres de la Plana
La Plana presenta un paisatge típicament mediterràni, amb un aprofitament agrícola moderat (centrat a les zones centrals de la Plana), i un conjunt d'habitatges de segona residència, tradicional o moderns, no molt abundants
A més de l'alta concentració de molins de vent (onze en total), la Plana es caracteritza per una ocupació dispersa de menudes construccions rurals, corresponents a petites explotacions agrícoles. Junt amb aixó hi ha hagut una certa proliferació d'habitacles se segona residència, a hores d'ara controlada gracies a la inclusió d'aquest territori ins l'àrea del Parc Natural del Montgó
Correspon a una estructura aillada, de forma cilíndrica, més alta que ampla, que s'alça sobre la roca natural. Esta bastida amb pedra viva carejada i travada amb morter de calç, tot configurant un gruixut mur
La porta, adintellada amb un arc rebaixat i formada per carreus de pedra tosca, mostra una orientació general Est / Nordest. Per ella s'hi accedeix a la planta baixa des d'on arranca una escala de graons de pedra tosca ben conservada, i planta semicircular, des d'on s'accedeix a l'espai de la cambreta, trastocat i transformat en habitació, i al pis superior, també transformat en habitació. La volta que sustenta aqueixa planta superior, està completa i re-alçada d'antic amb tres filades de carreus de tosca, presentat així una secció amb una inflexió i apuntada al remat. Amb aqueixa reestructuració s'aconseguiria espai per un altre sostre o cambreta, del que queden tres forats de l'embigatge
La reestructuració de la volta va afectar també a l'arc que la sustenta a l'extrem de l'escala, despareixent el seu extrem superior
A la cara inferior de la volta s'hi observen tres forats (del tamany d'un carreu de tosca) de funció poc definida, per més que un d'ells correspondria, segurament, al pas del fariner. Alguns dels carreus de la volta presenten marques numériques del pedrapiquer que indicarien el seu ordre de col.locació
El basament extern del mur presenta un cintell de la mateixa obra del molí
El remat o cobriment superior del molí presneta una teulada a dues aigües de moderna realització, que forma part de la rehabilitació feta al molí als anys setanta, en la qual varen ser modificats parcialment, els seus espais interiors
El pis superior presenta dues finestres, una dal de la porta (transformada en balconet) i un altra contraposada
El parament extern del molí presenta un enlluit o reparat de morter de calç per toto el seu perimetre, arribat a l'altura de 190 cm. aproximadament
Els materials de construcció son pedra calacaria del mateix indret. Morter de calç. Carreus de tosca de la costa de Xàbia (Muntanyars)
Realitzat amb paredat comú de maçoneria de pedres calcaries carejades, que foren travades amb morter de calç i disposads en filades més o manco horitzontals

Proceso

L'energia eòlica (vent)

Calendario

Dins un molí de vent, el principal espai de treball és el pis superior, lloc on s'ubicava la maquinària que feia moure les moles i aqueixes mateixes A més a més, estava la planta baixa, que desenrotllaria la funció de la magatzem per al gra i la farina. A banda d'aquests dos espais, estava la cambreta que eventualment podria ser usada com dormitori i dipòsit dels estris del molí

Croquis

Foto InmuebleFoto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.