Volver

Molí de la Plana 07

Código
7
Denominación
Molí de la Plana 07
Municipio
XÀBIA
Comarca
LA MARINA ALTA
Provincia
ALICANTE
Localización
La Plana
Barrio
Molins de la Plana
Fecha construcción
S. XVI - XVII
Acceso tradicional
Camí d'assegador parcialment conservat
Nuevo acceso
No se n'han fet
Edificio instalación
Molí de vent fariner
Estado contexto
El derivat de les inclemencies del temps
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Molinos - Molinos de viento
Autor
Joaquim Bolufer Marqués / Jaume Buigues i Vila
Fecha
01/07/91
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Els molins de la Plana, es troben alineats de sudoest a nordoest sobre el cairell sud de l'esperó cretàcic de Les Planes, deixant al sud la fèrtil vall al.lubial de Xàbia, de formació quaternaria, a l'oest el massís del Montgó i al nord i oest les terres de la Plana
La Plana presenta un paisatge típicament mediterràni, amb un aprofitament agrícola moderat (centrat a les zones centrals de la Plana), i un conjunt d'habitatges de segona residència, tradicional o moderns, no molt abundants
A més de l'alta concentració de molins de vent (onze en total), la Plana es caracteritza per una ocupació dispersa de menudes construccions rurals, corresponents a petites explotacions agrícoles. Junt amb aixó hi ha hagut una certa proliferació d'habitacles se segona residència, a hores d'ara controlada gracies a la inclusió d'aquest territori ins l'àrea del Parc Natural del Montgó
Correspon a una estructura aillada, de forma cilíndrica, més alta que ampla, que s'assentata sobre la roca natural. Esta bastida amb pedra viva carejada i travada amb morter de calç, tot configurant un gruixut mur
La porta, adintellada i formada per carreus de tosca, presenta una orientació general vers l'est. Per ella s'accedeix a la planta baixa d'on arranca una escala de planta semicircular composta per graons de pedra tosca a hores d'ara fragmentat i quasi totalment perduts. Per ella s'hi accedeix a la cambreta, de la que sols resten els forats de l'embigatge, i al pis superior que seria sustentat per una volta de carreus de tosca parcialment conservada, que presenta signes numérics del picapedrer
Al pis superior hi ha obertes dues finestres parcialment conservades, una dalt la porta, i l'altra contraposada
S'observa també un petit rebost empotrat en l'obra del mur, de forma quadrangular
Conserva parcialment el enlluit interior de calç (a la planta baixa)
Els materials de construcció son pedra calcaria d'aqueix indret. Morter de calç. Carreus de tosca de la costa de Xàbia (Muntanyars)
Realitzat amb paredat comú de maçoneria de oedres calacaries carejades, que foren travades amb morter de calç i disposades en filades de tendència horitzontal

Proceso

L'energia eòlica (vent)

Calendario

Dins un molí de vent, el principal espai de treball és el pis superior, lloc on s'ubicava la maquinària que feia moure les moles i aqueixes mateixes A més a més, estava la planta baixa, que desenrotllaria la funció de la magatzem per al gra i la farina. A banda d'aquests dos espais, estava la cambreta que eventualment podria ser usada com dormitori i dipòsit dels estris del molí

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.