Volver

Molí de la Plana 08

Código
8
Denominación
Molí de la Plana 08
Municipio
XÀBIA
Comarca
LA MARINA ALTA
Provincia
ALICANTE
Localización
La Plana
Barrio
Molins de la Plana
Fecha construcción
S. XIV - XV
Fecha transformaciones
Estiu 1989 (Inici de consolidació del mur exterior)
Acceso tradicional
Camí d'assegador parcialment conservat
Nuevo acceso
No en té
Edificio instalación
Molí de vent fariner
Estado contexto
Tot i que les obres de consolidació han aminorat el perill d'ensorrament de molí, el seu estat de conservació és dolent
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Molinos - Molinos de viento
Autor
Joaquim Bolufer Marqués / Jaume Buigues i Vila
Fecha
01/07/91
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Els molins de la Plana, es troben alineats de sudoest a nordoest sobre el cairell sud de l'esperó cretàcic de Les Planes, deixant al sud la fèrtil vall al.lubial de Xàbia, de formació quaternaria, a l'oest el massís del Montgó i al nord i oest les terres de la Plana
La Plana presenta un paisatge típicament mediterràni, amb un aprofitament agrícola moderat (centrat a les zones centrals de la Plana), i un conjunt d'habitatges de segona residència, tradicional o moderns, no molt abundants
A més de l'alta concentració de molins de vent (onze en total), la Plana es caracteritza per una ocupació dispersa de menudes construccions rurals, corresponents a petites explotacions agrícoles. Junt amb aixó hi ha hagut una certa proliferació d'habitacles se segona residència, a hores d'ara controlada gracies a la inclusió d'aquest territori ins l'àrea del Parc Natural del Montgó
Es tracta d'una estructura aillada, de forma cilíndrica, més alta que ampla, que s'alça sobre la roca natural. Esta bastida amb pedra viva carejada i travada amb morter de calç, tot configurant un gruixut mur
La porta, adintellada formant un arquet de mig punt, està composta per carreus de tosca, essent orientada cap a l'extrem oposat a la porta, l'escala de graons de tosca (parcialment conservada) per la qual es pujava al pis superior, no existint ací cambreta. Aqueixa planta superior, amb sòl de terra xafada i pedres (tractament similar a la major part dels molins de vent de la comarca, onde vegades s'hi afegí calç per enduir-lo i donar-li un poc més de consistència), era sustentada per una volta de carreus de tosca ara conservada sols parcialment, i en la que s'observa el forat del fariner
El basament exterior del mur presenta un cintell de les mateixes característiques que l'obra de la resta del mur
Cal relacionar amn aquest molí una cisterna de forma cónica, parcialment conservada, situada davant de la porta del molí
Al pis superior hi ha oberta una única finestra situada dalt de la porta
A la planta baixa s'obre una petita finestra quadrangular, com l'anterior emmarcada per carreuets de tosca, que s'orienta al sudest
L'interior del molí conserva restes d'un fi enlluit de calç
Els materials de construcció son pedra carejada, obtinguda al mateix indret. Morter de calç. Carreus de pedra tosca de la costa de Xàbia (Muntanyars)
Realitzat amb paredat comú de maçoneria de pedres calacaries carejades, que foren travades amb morter de calç, ric en graves, presentant una disposició de filades horitzontals en "pseudo-espicatum"

Proceso

L'energia eòlica (vent)

Calendario

Dins un molí, el principal espai de treball és la planta superior, lloc on es situarien les moles i la maquinaria, mentre que la planta baixa faria funcions de magatzem

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.