Volver

Molí de la Plana 09

Código
9
Denominación
Molí de la Plana 09
Municipio
XÀBIA
Comarca
LA MARINA ALTA
Provincia
ALICANTE
Localización
La Plana
Barrio
Molins de la Plana
Fecha construcción
S. XVI - XVII
Fecha transformaciones
Pseudo-restauració 1968
Acceso tradicional
Camí d'assegador parcialment conservat
Nuevo acceso
No en té
Edificio instalación
Molí de vent fariner
Estado contexto
Al seu estat actual, no cap
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Molinos - Molinos de viento
Autor
Joaquim Bolufer Marqués / Jaume Buigues i Vila
Fecha
06/04/91
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Els molins de la Plana, es troben alineats de sudoest a nordoest sobre el cairell sud de l'esperó cretàcic de Les Planes, deixant al sud la fèrtil vall al.lubial de Xàbia, de formació quaternaria, a l'oest el massís del Montgó i al nord i oest les terres de la Plana
La Plana presenta un paisatge típicament mediterràni, amb un aprofitament agrícola moderat (centrat a les zones centrals de la Plana), i un conjunt d'habitatges de segona residència, tradicional o moderns, no molt abundants
A més de l'alta concentració de molins de vent (onze en total), la Plana es caracteritza per una ocupació dispersa de menudes construccions rurals, corresponents a petites explotacions agrícoles. Junt amb aixó hi ha hagut una certa proliferació d'habitacles se segona residència, a hores d'ara controlada gracies a la inclusió d'aquest territori ins l'àrea del Parc Natural del Montgó
Correspon a una estructura aillada, de forma cilíndrica, més alta que ampla, que s'alça sobre la roca natural de base. Esta bastida amb pedra viva carejada i travada amb morter de calç, tot configurant un gruixut mur
La porta, de maçoneria (possiblement no corresponga a l'obra origina) amb la part superior descrivint un arc de mig punt (aproximadament), apareix orientada capa l'oest / sudoest, al contrari del que s'esdeve a la resta dels molins de la Plana. Per ella s'accedeix a la planta baixa d'on arrancava una escala de planta semicircular, formada per graons de pedra tosca, a hores d'ara fragmentats i escassament conservats, per la qual s'accedia a la cambreta, de la que es conserven els forats de l'embigatge, i el pis superior, sustentat per una volta de carreus de tosca de la que només es conserva l'arranc
Al pis superior s'obririen dues finestres, una dalt de la porta i l'altra contraposada, que actualment es troben encegades unes modernes obres de "consolidació". També en el pis superior es conserva un petir rebost quadrangular empotrat a l'obra del mur
A la planta baixa s'obre una finestra rectangular orientada al S / SO, emmarcada per carreus de tosca. Sobre el mur de la planta baixa es situa un altre rebost quadrangular empotrat
L'interior del molí conserva restes de l'enlluit de morter de calç
Els materials de construcció son pedra calcaria del mateix indret. Morter de calç. Pedra tosca de la costa de Xàbia (Muntanyars)
Realitzat amb paredat comú de maçoneria de blocs calcaris carejats i travats amb morter de calç, que es disposen en filades de tendència horitzontal

Proceso

L'energia eòlica (vent)

Calendario

Dins un molí de vent el principal espai de treball correspon al pis superior, lloc on es situen les moles i la maquinària. La planta baixa desenrotllaria funcions de magatzem del gra i la farina i la cambreta seria utilitzada com habitacle ocasional i dipòsit per als estris del molí

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.