Volver

Molí de la Plana 11

Código
11
Denominación
Molí de la Plana 11
Municipio
XÀBIA
Comarca
LA MARINA ALTA
Provincia
ALICANTE
Localización
La Plana
Barrio
Molins de la Plana
Uso primitivo
Religioso
Uso actual
Religioso
Fecha construcción
S. XVI - XVII
Fecha transformaciones
Anys setanta o primeries del vuitanta del s.XX
Acceso tradicional
Camí d'assegador parcialment conservat
Nuevo acceso
No en té
Edificio instalación
Molí de vent fariner
Estado contexto
Al seu estat actual, no cap
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Molinos - Molinos de viento
Autor
Joaquim Bolufer Marqués / Jaume Buigues i Vila
Fecha
06/04/91
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Els molins de la Plana, es troben alineats de sudoest a nordoest sobre el cairell sud de l'esperó cretàcic de Les Planes, deixant al sud la fèrtil vall al.lubial de Xàbia, de formació quaternaria, a l'oest el massís del Montgó i al nord i oest les terres de la Plana
La Plana presenta un paisatge típicament mediterràni, amb un aprofitament agrícola moderat (centrat a les zones centrals de la Plana), i un conjunt d'habitatges de segona residència, tradicional o moderns, no molt abundants
A més de l'alta concentració de molins de vent (onze en total), la Plana es caracteritza per una ocupació dispersa de menudes construccions rurals, corresponents a petites explotacions agrícoles. Junt amb aixó hi ha hagut una certa proliferació d'habitacles se segona residència, a hores d'ara controlada gracies a la inclusió d'aquest territori ins l'àrea del Parc Natural del Montgó
Correspon a una estructuta aillada, de forma cilíndrica, més alta que ampla, que s'alça sobre la roca natural de base. Esta bastida amb pedra carejada calcària, que fou travada amb morter de calç, tot configurant un gruixut mur
Aquest molí, com el nº3, ha sofert unes importants obres de rehabilitació com a conseqüència del seu alt grau de deteriorament. Aixó ha fet que de l'estructura originaria, almenys pel que fa a les seues caracteristiques externes, només es conserve part dels paraments a la banda nord i nordest, mentre que la meitat sud ha estat totalment refeta, incloent-ne la porta i la resta d'obertures observable del molí
Els espais interiors, encara que no ha estat possible accedir al seu interior, han estat igualment trastocats i modificats
No s'observa cap obertura original
Al seu parament extern de la banda nord es conserva una pedra forada que seria utilitzada per lligar les antens del molí
Els materials de construcció de l'obra original son pedra calacaria d'aquest indret. Morter de calç. Pedra tosca de la costa de Xàbia (?)
Realitzat amb paredat comú de maçoneria de pedres carejades que foren travades amb morter de calç, i disposades en filades més o menys horitzontals

Proceso

L'energia eòlica (vent)

Calendario

Dins un molí de vent el principal espai de treball correspon al pis superior, lloc on es situen les moles i la maquinària. La planta baixa desenrotllaria funcions de magatzem del gra i la farina i la cambreta seria utilitzada com habitacle ocasional i dipòsit per als estris del molí

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.