Volver

Molí del Collao

Código
2
Denominación
Molí del Collao
Municipio
LLÍBER
Comarca
LA MARINA ALTA
Provincia
ALICANTE
Localización
EL COLLAO (TOSSAL)
Barrio
Molins del Collao
Fecha construcción
Mitjans s.XIX
Acceso tradicional
Senda d'animal perdua
Nuevo acceso
Camí d'accés als dipòsits d'aigua municipals de Benissa
Edificio instalación
Sense ús
Estado contexto
Les inclemències del temps, l'acció de visitants poc civilitzats i la possible urbanització de la zona (sense protecció urbanís)
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Molinos - Molinos de viento
Autor
Joaquim Bolufer Marqués / Jaume Buigues i Vila
Fecha
01/12/91
Foto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Aquest molí, com la resta dels molins del Collao, es situa sobre un tossal de roca calissa oligocena des d'hom divisa l'ampli sinclinal de Benissa a l'est i sudest, els importants massissos cretàcics al nord i sud, i la fèrtil plana quaternaria de Xaló al Ponent
El paisatge o entorn dels molins del Collao, pot ser definit con de muntanya amb important zones abancalades per al conreu (i actualment abandonades), i una reduia zona urbanitzada al SE dels molins
Abancalament agrícola de secà, amb alguns corrals fora d'ús en la zona muntanyenca i diverses vivendes d'utilització eventual, en les més riques zones del sudest
A més a més, restes de tres molins de vent (Benissa 1, 2 i 4)
També restes d'un aljub-cisterna a pocs metres del molí, estructura que potser abastiria d'aigua a aquest conjunt de molins
A més dels diversos camins o entradors d'escassa entitat, al nord d'aquest conjunt de molins del Collao (a uns 500 mts. aproximadament) corre, en direcció SE-NO la carretera (antic camí) que comunica Benissa i la costa amb la Vall de Xaló-Pop
Es tracta d'una construcció aillada, més alta que ampla, que s'alça sobre el sòl natural del tossal. Esta bastida en pedra viva més o menys carejada, travada amb morter de calç, tot configurant un gruixut mur
La porta, amb llinda d'una sola peça (amb una "A" gravada d'una inscripció no arrematada), presenta una orientació Est-Nord/Est, des d'on s'accedia a la planta baixa on s'observen marques de tres caps de biga disposats horitzontalment a uns 150 cm. del pis en la paret oposada a la porta. D'ací arrancava l'escala de planta semicircular de la que es conserva l'arranc (sustentat amb obra de paredat), i la part final, amb graons de pedra picada. El buit inferior del llit de l'escala vaser utilitzat com armari
Por l'escala s'accedia a la cambreta, de la que resten les marques d'embigatge i algun fragment de llosa sobreixent de la paret, i al pis superior, on hi serien les moles i la maquinària
El pis superior estava sustentat per una volta de blocs irregulars i morter de calç, arrebossada amb algeps negre, i en la que s'observa el forat de forma triangular del fariner
Al pis superior n'hi ha obertes a l'exterior dues finestres, una sobre la porta, lleugerament desplaçada cap al nord i amb llindes de pedra, i una altra finestra oposada i de similars característiques, que a perdut les llindes tot i conservar, com l'altra finestra, un arquet de paredat en la cara interior
Sobre el seu perímetre exterior s'observen set forats per amarrar les antenes
Realitzat amb pedra calacaria del propi tossal, morter de calç, algeps
El molí s'assenta sobre la roca del tossal
Realitzat amb paredat comú de maçoneria travat amb morter de calç i terra disposat, més o menys, en filades horitzontals

Proceso

L'energia utilitzada era l'eòlica

Calendario

Dins un molí de vent el principal espai de treball, i que dóna sentit al propi molí, és el pis superior, on se'ubicarien les moles i la maquinària A més a més estava la planta baixa que seria utilitzada com espai d'emagatzenament del gra i la farina. A banda d'aquests dos espais, estava la cambreta que eventualment podria haver estat utilitzada com a dormitori i lloc per deixar els estris propis del molí

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.