Volver

Retaule Ceràmic de Sant Ferran

Código
3
Denominación
Retaule Ceràmic de Sant Ferran
Municipio
ONDARA
Comarca
LA MARINA ALTA
Provincia
ALICANTE
Localización
Casa de Camp, 42
Ubicación
Façana superior
Barrio
Pda. Pedregals
Fecha construcción
1909
Estado contexto
Bé (sols una peça trencada) No hi ha ningún risc de destrucció
Tipología
Paneles cerámicos - Paneles cerámicos rituales
Autor
Fernando Sendra Bañuls
Fecha
01/09/94
Foto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

El rei Sant Ferran amb tots els atributs reials : corona, espasa, capa i la creu de Calatrava. Sols l'aureola que rodeja la corona li dona caràcter de santitat. No hi ha orla. Realitzat amb predomini dels colors rosa en diferents tonalitats. Posee inscripcions : "SAN FERNANDO". El retaule te un formato rectangular vertical de 1/2 i 1/2 x 3, les dimensions van ser 40 x 60 cm Té un total de 9 peçes; les dimensions de cada peça individualitzada es 20 x 20 cm i 10 x 20 cm El retaule se troba a línia de façana i esta rodejade de motllures amb diferents curvatures. Realitzat amb maçoneria i guix. Les seues dimensions son 50 x 70 cm

Fotos

Foto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.