Volver

Molinet, Tossal dels Molinets 01

Código
1
Denominación
Molinet, Tossal dels Molinets 01
Municipio
PEDREGUER
Comarca
LA MARINA ALTA
Provincia
ALICANTE
Ubicación
Tossal dels Molinets
Barrio
Tossal dels Molinets
Fecha construcción
1850
Acceso tradicional
Senda d'animal desapareguda per la manca d'ús
Nuevo acceso
No en té
Edificio instalación
Sense ús
Estado contexto
El risc de conservació es aquell que ve donat per les inclemències del temps
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Molinos - Molinos de viento
Autor
Jaume Buigues i Vila / Joaquim Bolufer Marqués
Fecha
01/07/91
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

El molí es situa al caramull d'un tossal de calices Turonienses i margues Ceomanenses, ambudes formacions del Cretàcic Superior, que dominen una àmplia plana de formació quaternaria. (Segons la Fulla Benissa 822 de l'I.G.M.E.)
Des del turó dels Molinets es divisa un paisatge típicament mediterrani de tossals calcaris amb una densa vegetació de matollar i en les planes al.luvials una agricultura intensiva
A més del bessó molí de vent (Pedreguer, 2), hi havia un cisterna per a l'abastiment d'aigua d'ambdos molins, actualment fora d'ús, així com alguns abancalaments agrícoles a la vessant de ponent
L'únic traçat viari existent a l'entorn dels molins era la senda d'accés als mateixos
Es tracta d'una construcció aillada, cilindrica, més alta que ampla, que s'alça sobre un cintell. Està bastida en pedra viva carejada i travada amb morter de calç tot configurant un gruixut mur
La porta, amb arc agut i orientada cap l'oest / sud-oest, està bastida amb carreus de pedra de tosca i dóna accés a la planta baixa, des d'on arrancava una escala de planta semi-circular de 17 graons formats per mènsules que sobresurten del parament del mur i que conduien , tant a una cambreta sustentada per quatre buigues (desaparegudes), com al pis superior on s'ubicaven les moles i la maquinària. Donant el pes que tenia que soportar el forjat del pis superior, fou construit sobre una volta bastida amb careus de tosca i que forma un quart d'esfera rematat per un arc de mig punt que trasmet la càrrega al mur cilíndric
Al pis superior hi ha obertes a l'exterior dues finestres, una dalt mateix de la porta del molí i l'altra, contraposada, lleugerament desviada. A més a més s'aprecia un buit a la paret que tenia la funció d'armari
El cobriment extern ha desaparegut per estar fabricat amb materials peribles, però conserva en bon estat la volta que sustentava les pesades moles
Cisellat sobre un carreu de la porta apareix la data 1850, possible any de construcció del molí
Realitzat amb pedra calcaria del propi tossal. Morter de calç. Carreus de tosca originaris de la costa de Xàbia
No se'n fa aprofitament del terreny com a element constructiu
Realitzat amb la tècnica constructiva de paredat comú de maçoneria travat amb morter de calç que es disposa seguint filades horitzontals

Proceso

Utilitza l'energia eòlica (vent)

Calendario

Dins d'un molí de vent el principal espai de treball, i que dóna sentit al propi molí, és el pis superior, on s'ubicava la maquinària que feia moure les moles i aquestes mateixes. A més a més, estava la planta baixa que s'utilitzava com espai per al magatzematge del gra i la farina. A banda d'aquests dos espais estava la cambreta que accidentalment s'usaria com a dormitori i dipòsit d'endreços del propi molí

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.