Volver

Retaule Cerèmic de Sant Joan Baptista

Código
5
Denominación
Retaule Cerèmic de Sant Joan Baptista
Municipio
PEGO
Comarca
LA MARINA ALTA
Provincia
ALICANTE
Topónimo
Heretat de Sant Joan
Ubicación
Façana de principal
Fecha construcción
Final del s.XVIII
Estado contexto
Perfecte No hi ha ningú risc de destrucció
Tipología
Paneles cerámicos - Paneles cerámicos rituales
Autor
Fernando Sendra Bañuls
Fecha
01/09/94
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

Sant Joan Baptista mid nu, amb una pell de corder i mantell porta una creu-bastó del que ix un filacteri. Als seus peus el corder i rodejats de dos xiquets i dalt dos "amorcillos". La orla te doble filet blau i la franja amb motius geomètrics. L'orla de ceràmica amb motius de la passió de Crist. Realitzat amb color lleonat que destaca i els verd i blau. Posee inscripcions: Filacteri "ECCE AGNUS DEI" El retaule te un format rectangular vertical de 3x4 peças; les seues dimensions son 80 x 100 cm Te un total de 12 peças; les dimensions de cada peça individualitzada es 21x 21 cm La fornícula presenta un buit rectangular amb repeu i frontis renaixentista bellíssim. Realitzat amb maçoneria, ceràmica i carreus.