Volver

Retaule Ceràmic de Santa Caterina

Código
2
Denominación
Retaule Ceràmic de Santa Caterina
Municipio
SENIJA
Comarca
LA MARINA ALTA
Provincia
ALICANTE
Topónimo
Esglèsia
Ubicación
Façana
Fecha construcción
1880
Estado contexto
Bé No hi ha ningú risc de destrucció
Tipología
Paneles cerámicos - Paneles cerámicos rituales
Autor
Fernando Sendra Bañuls
Fecha
01/09/94
Foto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

Santa Caterina amb la palma del martiri a la ma dreta. Túnica rosa i blanca amb mantell verd L'orla té filet taronja i franja groga Realitzat amb policromía amb colors : rosa, verd, groc i blau clar Posee inscripcions : "STA. CATALINA MARTIR" El retaule té un format rectangular vertical, de 3x4 , les seus dimensions son 60 x 80 cm Té un total de 12 peces; les dimensions de cada peça individualitzada es 20 x 20 cm La fornícula presenta un buit rectangular a línia de façana Realitzat amb maçoneria Les seues dimensions son 60 x 120 cm

Fotos

Foto Inmueble

Plano

Foto Inmueble