Volver

Molí de Conna

Código
2
Denominación
Molí de Conna
Municipio
TEULADA
Comarca
LA MARINA ALTA
Provincia
ALICANTE
Localización
Castellons
Barrio
Molí de Conna
Fecha construcción
Primera meitat del s.XIX
Acceso tradicional
Camí dels Molins
Nuevo acceso
No en té
Edificio instalación
Molí de vent fariner
Estado contexto
Les inclemències del temps i l'acció d'"incontrolats"
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Molinos - Molinos de viento
Autor
Jaume Buigues i Vila / Joaquim Bolufer Marqués
Fecha
24/06/89
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Correspon a una estructura aillada, de forma cilíndrica, més alta que ampla, que s'alça sobre la roca natural. Està bastida amb pedra viva carejada i travada amb morter de calç, tot configurant un gruixut mur
La porta, d'arquitrau, presenta una orientació general Sudest, des d'ella s'accedeix a la planta baixa, on es situa un petit armariet empotrat en l'obra del mur, i des d'on arranca l'escala de planta semicircular, formada per blocs allargassats de pedra calcaria dels que només es conserva l'arranc i el tram final. Per aqueixa escala es puja a la cambreta, de la que es conserva alguna biga, i al pis superior, sustentat per una volta d'obra de paredat en la que encara es conserva el forat del fariner
El basament exterior del mur presenta un cintell de la mateixa obra del molí, que donaria consitència a l'estructura
Al pis superior s'obren dues finestres situades una dalt de la porta i l'altra contraposada i lleugerament desplaçada. També s'observen diverses mosses o espais de forma més o menys curbilinia realitzats sobre l'obra del mur que correspondrien a espais utilitzats per la maquinària del molí
La planta baixa conserva gran part del seu enlluit interior de calç on hi trobem diversos signes grafitats, com és ara una representació de les antenes del molí
Els materials de construcció son pedra viva calcaria del mateix tossal. Morter de calç
Blocs calcaris d'aquest mateix indret
Realitzat amb obra de paredat comú de pedres carejades que foren travades amb morter de calç, disposant-se en filades més o menys horitzontals
El paisatge dominat des d'aquest indret està caracteritzat per l'intens abancalaments agrícola, amb explotacions centrades en el conreu de la vinya
Les estructures més destacables son els margens de pedra de l'abancalament, i junt amb aixó, alguna casa o riu-rau
L'únic camí pròxim al molí és el Camí dels Molins, que comunicava Teulada amb aquest i altres molins desapareguts, i continuava en direcció a Benitatxell

Proceso

L'energia eòlica

Calendario

Dins un molí de vent l'espai de treball principal correspon a la planta superior, on es localitza la maquinaria i les moles. La planta baixa compliria una funció de magatzem per al gra i la farina mentre que la cambreta seria utilitzada com habitacle eventual i dipòsit per als estrits del molí

Croquis

Foto InmuebleFoto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.