Volver

Retaule Ceràmic de Sant Vicent Ferrer, C/ Sant Vicent

Código
5
Denominación
Retaule Ceràmic de Sant Vicent Ferrer, C/ Sant Vicent
Municipio
TEULADA
Comarca
LA MARINA ALTA
Provincia
ALICANTE
Localización
C/ Sant Vicent
Ubicación
Façana lateral superior
Fecha construcción
Finals del s.XIX
Estado contexto
Bé No hi ha ningú risc de destrucció
Tipología
Paneles cerámicos - Paneles cerámicos rituales
Autor
Fernando Sendra Bañuls
Fecha
01/09/94
Foto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

Sant Vicent amb l'hábit dominicà rodejay de personnes, una de les quals li sosté el voluminós llibre. Una llengua de foc i el filacteri per damunt del cap i la ma dreta assenyalada el cel La orla te franja groga i filet taronja Posee inscripcions (Filacteri) : "TIMETE DEUM ET DATE ILLI HONOREM" El retaule te un format vertical rectangular de 3x4 peces i les seues dimensions son 60 x 80 cm Te un total de 12 peces; les seues dimensions son 20 x 20 cm La fornicula presenta un buit rectangular Realitzat amb maçoneria

Fotos

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.