Volver

Retaule Ceràmic de Sant Vicent Ferrer, Ermita Font Santa

Código
7
Denominación
Retaule Ceràmic de Sant Vicent Ferrer, Ermita Font Santa
Municipio
TEULADA
Comarca
LA MARINA ALTA
Provincia
ALICANTE
Topónimo
Ermita Font Santa
Ubicación
Façana
Fecha construcción
Inicis del s.XX
Estado contexto
Bó No hi ha ningú risc de destrucció
Tipología
Paneles cerámicos - Paneles cerámicos rituales
Autor
Fernando Sendra Bañuls
Fecha
01/09/94
Foto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

Sant Vicent Ferrer amb l'hàbit de frare dominicà. De la mà dreta surt el filacteri amb el clàssic "Timete Deum¿", en la mà esquerra sosté un llibre ajudat per un àngel. Tots des de damunt de núvols. Baix un altre filacteri amb el ròtol SAN VICENTE FERRER. L' orla es de ceràmica (de 10x20 cm) i motius geométrics. Sanefa filet groc-taronja. Realitzat amb policromia de colors suaus amb predomini dels blaus clars i groc-apagat. Posee inscripcions : "SAN VICENTE FERRER" "TIMETE DEUM ET DATE ILLI HONOREM" El retaule te un format vertical rectangular de 1/2 , 1/2x3 peces mes orla i les seues dimensions son 40 x 60 cm Te un total de 9 peces; les seues dimensions son 10 x20 i 20 x 20 cm La fornicula presenta un buit rectangular amb repeu i bóveda de mig arc. Realitzat amb maçoneria. Les seues dimensions son 60 x 80 cm

Fotos

Foto Inmueble