Volver

Retaule Ceràmic de Sant Vicent Ferrer, C/ Constanza Ferrer 20

Código
8
Denominación
Retaule Ceràmic de Sant Vicent Ferrer, C/ Constanza Ferrer 20
Municipio
TEULADA
Comarca
LA MARINA ALTA
Provincia
ALICANTE
Localización
C/ Constanza Ferrer, 20
Ubicación
Façana
Fecha construcción
Inicis del s.XX
Estado contexto
Bó No hi ha ningú risc de destrucció.
Tipología
Paneles cerámicos - Paneles cerámicos rituales
Autor
Fernando Sendra Bañuls
Fecha
01/09/94
Foto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

Sant Vicent Ferrer amb hàbit de frare dominicà amb la clàssica mà dreta assenyalant el cel, del que surt el filacteri "TIMETE DEM". En la mà esquerra un llibre sostingut per un xiquet. Baix núvols. En tots els taulells es representen escènes de milacres del sant. No hi ha orla. Realitzat amb policromia on destaca el sant sobre un fons blanc estamnífer en el qual destaquen en colors molt suaus, les imatges dels miracles Posseix inscripcions : "Sªn VICENTE FERRER". Baix. El retaule té un format vertical rectangular de 3x4 peces més orla i les seues dimensions són 60 x 80 cm Té un total de 12 peces; les seues dimensions són 20 x 20 cm La fornicula presenta un buit vertical rectangular amb repeu. Realitzat amb maçoneria. Les seues dimensions són 80 x 100 cm

Fotos

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.