Volver

Nevera, Serra de la Carrasca 01

Código
1
Denominación
Nevera, Serra de la Carrasca 01
Municipio
VALL D'EBO (LA)
Comarca
LA MARINA ALTA
Provincia
ALICANTE
Localización
Cim de la Serra de la Carrasca
Acceso tradicional
Camí de muntanya. Des del municipi de la Vall d'Ebo o des de la Vall de Laguar
Edificio instalación
Nevera o ventisquer de planta circular
Estado contexto
El risc de conservació es baix
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Pozos de Nieve
Autor
Josep Mª Segura Martí
Fecha
01/09/94
Notas
(*) Aquets autor la situa incorrectament (diu "A uns 200 metros hacia Poniente, se encuentra los restos de una nevera¿"). Hauria de dir "haci el NE" del cim de 945 m. que assenyala la cartografia. Aquesta altitud està mal indicada (figuren 995 m.) en el croquis que incloi Cebrián a l'obra citada (**) En aquest catàleg citada com "no identificada", en el terme de la Vall de Laguar (num. 282) (***) En aquest catàleg citada amb el num. 80 i atrubuida a la Vall de Lagar
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Carena de la vessant (pròxima al cim) de la Serra de la Carrasca
Potent aflorament del substrat calcari ("lapiaz càrstic") i escàs desenvolupament dels sols
Àrea de muntanya desertizada i amb escassíssima vegetació (matolls i margallons). Ocasionalment visitat per ramats d'ovicàprids
Pròxim al dipòsit discorreix un antic camí de comunicació entre la Vall d'Ebo i la Vall de Lagar, actualment molt degradat i quasi intransitable per a excursionistes
Nevera circular, encara que irregular, degut a l'estat de degradació en què s'hi troba
L'àrea nord, que correspon a la vessant, està lleugerament atalussada i recolçada mitjançant un muret de pedres
En un estat molt avançat de degradació, doncs tan sols s'observa el mur de maçoneria en tres punts de l'interior del dipòsit. La part Sud presenta un aflorament de roca, el qual estalvia part de l'esforç de la construcció
Circular: 8,70 m. de diàmetre i prof. actual d'1,50 m. Interior molt colmatat de terres i pedra
Capacitat aprox. (estat actual): 90 m3
No es distingueixen actualment obertures
No resta cap indici que ens informe del tipus de volta que tindria aquesta nevera. Cal suposar una coberta de maçoneria(?). Tal volta actuaria com ventisquer
Els materials de construcció i orige son pedra calcaria de l'entorn
Atalussament de la vessant
Realitzat amb maçoneria en secà

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.