Volver

Pouet de la Font de la Noguera

Código
1
Denominación
Pouet de la Font de la Noguera
Municipio
BENIARDÁ
Comarca
LA MARINA BAIXA
Provincia
ALICANTE
Localización
Estreps orientals Serra de Serrella
Acceso tradicional
Des de Beniardà fins el motor de l'aigua, per carretera Seguir per una senda que puja a Serrella pel Barranc de la Canal
Edificio instalación
Nevera de planta circular amb pou
Estado contexto
El risc de conservació es mitjà
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Pozos de Nieve
Autor
Josep M. Segura Martí
Fecha
06/09/94
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Barranc (de la Canal). Substrat calcari, amb formació de pedreres i desenvolupament dels sols
Tímida presència d'espècies de osc mediterrani
En la part més baixa del barranc es distingueixen abancalaments d'antics conreus de secà
Nevera de planta circular. Les parets exteriors del dipòsit únicament són visibles en el costat NE. En aquest punt es distingueixen dues línies de murs, els quals actuen com a parets de contenció del dipòsit
Circular, 11,30 m. de diàmetre. Parets lleugerament atalussades
L'interior està prou colmatat de pedres. La profunditat màxima del pou és de 4,20 m
Capacitat : 420 m3
Tal volta es tracte d'un dipòsit tipus ventisquer
Els materials de construcció son pedra calcària de l'entorn i de l'excavació del dipòsit
Atalussament de la vessant
Realitzat en secà

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.