Volver

Clot de Forata 03

Código
3
Denominación
Clot de Forata 03
Municipio
BENIFATO
Comarca
LA MARINA BAIXA
Provincia
ALICANTE
Localización
Ombria de la serra d'Aitana
Barrio
Font de Forata
Fecha construcción
S.XVIII-XIX
Acceso tradicional
Camí de la Font de Partagat a la Font de Forata. O bé per la pista forestal que surt de la caserna militar EVA nº5, fins la Font de Forata
Edificio instalación
Ventisquer o clot de neu
Estado contexto
El risc de conservació es baix, encara que s'observa una progressiva colmatació de terres
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Pozos de Nieve
Autor
Josep Mª Segura Martí
Fecha
01/09/93
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Vessant N de la serra d'Aitana. Ubicat a l'Ombria del Pas de la Rabosa. Àrea amb afloraments del substrat calcari i amb gran desenvolupament dels sols
Restes de l'antic bosc autòcton, matollar i, a les immediacions, repoblació de pins
Àrea d'una alta densitat de ventisquers i neveres
Immediat al "clot" s'hi troba el nº 265 i les restes d'una construcció o habitatge, bastit aprofitant unes penyes
Nevera circular irregular. Excavació i amuntonament de terres
El ventisquer aprofita una lleugera depressió del terreny
Clot circular amb amplària màxima de 16 m. L'altura d'aquest és d'aproximadament 3,80 m
No en té obertures. S'hi localitza un altre clot molt pròxim a aquest. Immediat als dipòsits i al costat de les restes d'un edifici s'hi troba una nadana o moll de càrrega, a mode d'espai amb forma d' "U" i delimitat per pedres grans, per situar dintre d'ell a la cavalleria per carregar-li la neu
La neu emmagatzemada al seu interior es cobriria amb palla, etc
Escassa utilització de la pedra de l'entorn
Utilització d'una lleugera depressió per fer l'excavació del "clot"

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto Inmueble

Plano

Foto Inmueble