Volver

Via Crucis. Estació IV

Código
37
Denominación
Via Crucis. Estació IV
Municipio
CALLOSA D'EN SARRIÀ
Comarca
LA MARINA BAIXA
Provincia
ALICANTE
Localización
Camí Calvari s/n
Ubicación
Quarta caseta
Fecha construcción
S.XX
Fecha transformaciones
La fornícula es de finals del s.XIX
Estado contexto
Molt deteriorat. Ha sigut lapidat i a més tancat de pintura blanca. La fornícula es troba en millor estat perque està allunyada de les vivendes El risc de destrucció es prou gran
Tipología
Edificios - Edificios religiosos - Via crucis
Autor
MªJesús Sanchis Galiana
Fecha
19/06/98
Foto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

Jesucrist amb la creu a costes troba a sa mare amb el rostre desencaixat pel dolor. Va acompanyada per Maria Magdalena i Maria de Cleofàs. La orla està formada per un a línea blava pintada en la ceràmica. Realitzat amb la tècnica al aigua: aigua sobre una base d'esmalt blanc mate. Després la pintura i la cocció. Posee inscripcións al panell, hi ha pintat: "IV"; i al cantó dret inferior la signatura de l'autor: Vicente Jimeno. En la fornícula, en una rajoleta hi ha escrit: "A expensas de Pedro Grau Benimeli" El retaule té un format rectangular i les seues dimensions son 40 x 60 cm Té un total de 6 peces (2x3); les dimensions de cada peça individualitzada es 20 x 20 cm La fornícula se presenta com una caseta, la part inferior de la qual està formada per un cos rectangular massís; la part superior alberga el pannell, col.locat en un buit d'uns 30 cm. de fons i també de forma rectangular. La caseta acaba en un cos piramidal a mode de teulada. La corona una creu de ferro fundit. Realitzat amb obra i ferro fundit. Les dimensions de la fornícula son 2,5 m. d'altura per 50 cm. de fons.

Calendario

- Dimecres i dijous de Quaresma. - Setmana Santa: Dijous i Divendres Sant. No hi ha encarregats, això explica l'estat tan lamentable en el que es troben. Durant la Quaresma tots els dimecres i divendres, es canta el Calvari, (és a dir canten davant de cada caseta). Em Setmana Santa, Dijous Sant, el retor i els fidels fan el Calvari a les onze de la nit i el Divendres Sant es fa la processó.

Fotos

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.