Volver

Via Crucis. Estació V

Código
38
Denominación
Via Crucis. Estació V
Municipio
CALLOSA D'EN SARRIÀ
Comarca
LA MARINA BAIXA
Provincia
ALICANTE
Localización
Camí Calvari s/n
Ubicación
Cinquena caseta
Fecha construcción
S.XX
Fecha transformaciones
La fornícula es de finals del s.XIX
Estado contexto
Molt deteriorat: lapidat (li han fet un forat) i tacada. La fornícula també està deteriorat El risc de destrucció es prou gran
Tipología
Edificios - Edificios religiosos - Via crucis
Autor
MªJesús Sanchis Galiana
Fecha
19/06/98
Foto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

A un primer plànol veiem a Jesús agenollat, amb la creu damunt. Un home l'ajuda alçar-se mentre el cirineu agafa la creu. Completen el grup quatre centuriones que l'acompanyen. A un segon plànol trobem un centurió damunt un cavall tocant una espécie de trompeta. La orla està formada per una línea blava pintada en la ceràmica. Realitzat amb la tècnica al aigua: aigua sobre una base d'esmalt blanc mate. Després la pintura i la cocció. Posee inscripcions: Al pannell hi ha pintat: "V"; i alcantó inferior dret la signatura de l'autor: Vicent Jimeno. En la fornícula, en una rajoleta hi ha escrit: "A EXPENSAS DE VTE. GRAU GISBERT" El retaule té un format rectangular i les seues dimensions son 40 x 60 cm Té un total de 6 peces (2x3); les dimensions de cada peça individualitzada es 20 x 20 cm La fornícula se presenta com una caseta, la part inferior de la qual està formada per un cos rectangular massís; la part superior alberga el pannell, col.locat en un buit d'uns 30 cm. de fons i també de forma rectangular. La caseta acaba en un cos piramidal a mode de teulada. La corona una creu de ferro fundit. Realitzat amb obra i ferro fundit. Les dimensions de la fornícula son 2,5 m. d'altura per 50 cm. de fons.

Calendario

- Dimecres i dijous de Quaresma. - Setmana Santa: Dijous i Divendres Sant. No hi ha encarregats, això explica l'estat tan lamentable en el que es troben. Durant la Quaresma tots els dimecres i divendres, es canta el Calvari, (és a dir canten davant de cada caseta). Em Setmana Santa, Dijous Sant, el retor i els fidels fan el Calvari a les onze de la nit i el Divendres Sant es fa la processó.

Fotos

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.