Volver

Retaule Ceràmic de Sant Antoni

Código
40
Denominación
Retaule Ceràmic de Sant Antoni
Municipio
CALLOSA D'EN SARRIÀ
Comarca
LA MARINA BAIXA
Provincia
ALICANTE
Localización
C/ Sant Antoni, 30
Ubicación
A la façana, al cantó, on es creuen el carrer Sant Antoni i el carrer València
Fecha construcción
Finals del s.XIX
Estado contexto
Bo, un poc deteriorat pel sol ja que ha rebaixat el color. La fornícula un poc deteriorada, sobre tot la part dreta Cap risc de destrucció
Tipología
Paneles cerámicos - Paneles cerámicos rituales
Autor
MªJesús Sanchis Galiana
Fecha
17/06/98
Notas
De la part superior de la fornícula ix una barra de ferro fundit on antigament es penjava la llaterna d'oli que il.luminava al Sant.
Foto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

Apareix representat Sant Antoni sostenint en el braç dret al xiquet Jesús i a l'esquerra un ram de flors. Darrere, un paisatge verd on al fons podem veure una ermita. El cel està pintat d'un blau intens. En conjunt el retaule té uns colors molt vius. La orla presenta una línea de color blau oscur. Realitzat amb la tècnica al aigua: aigua sobre una base d'esmalt blanc mate. Després la pintura i cocció. Posee inscripcions: Als peus del Sant, sobte una espècie de cinta trobem escrit: "SANT ANTONI DE PÀDUA". El retaule té un format rectangular i les seues dimensions son 40 x 60 cm Té un total de 6 peces (2x3); les dimensions de cada peça individualitzada es 20 x 20 cm La fornícula està situada en el cantó, el qual s'ha biselat per obtenir una superficie recta i plana. Realitzat amb obra: paret, picada, lluida i pintada. la fornícula té un format rectangular i les dimensions son 20 cm. de fons; 60 cm. d'ample; 65 cm. d'altura

Calendario

El retaule està col.locat en el cantó on es creuen el carrer València, el carrer Sellesos i el carrer Sant Antoni. No hi ha encarregats de manteniment del pannell, com és el cas de la capella que allí hi ha. Quan es celebra la festivitat de Sant Antoni, es trau el Sant de la capella, es fa la processó i funció de missa. Després torna el Sant a la capella fins l'any vinent. El pannell queda desplaçat per el protagonisme de la capella i la imtage del Sant. La festa és el 13 de juny, però des de que en Callosa es cultiva el myespro, la celebració s'aplaçat fins que els veins del carrer acaben la recolecció.

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.