Volver

Retaule Ceràmic de la Mare de Déu dels Dolors

Código
43
Denominación
Retaule Ceràmic de la Mare de Déu dels Dolors
Municipio
CALLOSA D'EN SARRIÀ
Comarca
LA MARINA BAIXA
Provincia
ALICANTE
Localización
C/ Verge dels Dolors, 24
Ubicación
Façana lateral a una altura d'un primer pis
Fecha construcción
Mitjans s.XX
Fecha transformaciones
Quasi tots els anys rep una mà de pintura
Estado contexto
Bó El risc de destrucció és gran perque la és molt vella i està deshabitada
Tipología
Paneles cerámicos - Paneles cerámicos rituales
Autor
MªJesús Sanchis Galiana
Fecha
18/06/98
Notas
La fornícula tots els anys rep una mà de pintura perque per davant de la Verge passa tots els anys la processó de Setmana Santa (Divendres Sant).
Foto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

És la Pietat, qui està representada en el pannell: Al centre la Verge amb expressió dolorida, sosté al seu fill mort. Al mig del seu pit veien que té el cor atravessat per 7 espases que són les que li va profetizar Simeón i simbolitzen el dolor d'una mare. Jesucriust, mort, recolzat en les cames de sa mare que el sosté. Està rotllat amb el llenç de Sant. Darrere la creu que despren rajos de llum. Està envoltada per angelets. La orla està en la fornícula formada per peces de ceràmica amb motius florals. Realitzat amb tècnica al aigua: aigua sobre una base d'esmalt blanc mate. Després la pintura i cocció. Posee inscripcions: Al capdavall sobre una franja blanca amb lletres blaves: "NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES". Y al canto dret inferior la marca de fàbrica: "AZULEJOS HIJOS DE JUSTO PASTOR. (Manises)" El retaule té un format rectangular i les seues dimensions son 80 x 60 cm Té un total de 12 peces (4x3); les dimensions de cada peça individualitzada son 20 x 20 cm La fornícula presenta una forma rectangular, buidada ca a dins. Una ceràmica amb motius florals la envolta a mode de marc, d'ella ixen dos parets que sostenen una teuladeta amb teules. En el sostre de la corniseta encara es veu l'anella de ferro on es posava la llanterna d'oli. Realitzat amb la tècnica al aigua: aigua sobre una base d'esmalt blanc mate. Després la pintura i cocció; en quant a la ceràmica i la resta és obra. Les dimensions de la fornícula son 1,10 cm. d'ampla per 1,5 cm. d'altura.

Calendario

Qui s'encarrega de mantenir un poc el retaule i la fornícula és Maria Ruano, familiar del propietari.

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.