Volver

Retaule Ceràmic de Sant Rafel Arcàngel

Código
45
Denominación
Retaule Ceràmic de Sant Rafel Arcàngel
Municipio
CALLOSA D'EN SARRIÀ
Comarca
LA MARINA BAIXA
Provincia
ALICANTE
Localización
C/ Francesc Moncada, 3
Ubicación
Façana, a l'esquerra a una altura d'un primer pis
Fecha construcción
Finals del s.XIX
Estado contexto
Bo Cap risc de destrucció
Tipología
Paneles cerámicos - Paneles cerámicos rituales
Autor
MªJesús Sanchis Galiana
Fecha
18/06/98
Notas
A l'any 1993 s'instal.là un fanal, que es connectava a l'alumbrat públic.
Foto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

Al centre trobem un xiquet creuant un riu, per un tauler de fusta que fa la volta de pont. Al seu costat l'Arcàngel Sant Rafael, que l'acompanya i el protegeix per a que no li passa res. L'escena transcorre en un lloc rocós, on hi ha un riu amb molt corrent a causa dels desnivells, es a dir un lloc perillós per atravessar-lo. Li falta orla. Realitzat amb la tècnica al aigua: aigua sobre una base d'esmalt blanc mate. Després la pintura i cocció. No posee inscripcions. El retaule té un format rectangular i les seues dimensions son 80 x 100 cm Té un total de 20 peces (4x5); les dimensions de cada peça individualitzada son 15 x 15 cm La fornícula es presenta emmarcant al retaule, d'algeps s'ha obrat un marc, pintat de marró d'uns 10 cm. d'ample, la part de baix es prolonga en tres repises que disminuixen en llargària. La fornícula s'ha pintat de marró per a semblar fusta. Realitzat amb obra, en algeps. El format de la fornícula és a mode de marc. Les seues dimensions son 10 cm. d'amplària i 5 cm. de fons.

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.