Volver

Retaule Ceràmic de la Mare de Déu dels Desamparats

Código
46
Denominación
Retaule Ceràmic de la Mare de Déu dels Desamparats
Municipio
CALLOSA D'EN SARRIÀ
Comarca
LA MARINA BAIXA
Provincia
ALICANTE
Localización
C/ Verge dels Desamparats, 26
Ubicación
Façana a una altura d'un primer pis, a la dreta de la porta
Fecha construcción
S.XX
Fecha transformaciones
La fornícula és de principis del s.XIX
Estado contexto
Bo para el retaule, menys bo per a la fornícula Cap risc de destrucció
Tipología
Paneles cerámicos - Paneles cerámicos rituales
Autor
MªJesús Sanchis Galiana
Fecha
16/06/98
Notas
El pannell original no era de ceràmica sino de llenç on hi havia representada la Verge dels Desamparats, damunt un núvol cobert d'angelets. Era il.luminada contínuament per una llanterna d'oli, fixada a una barra de ferro fundit. Tot va esser destruit en la Guerra Civil. El que hi ha ara és de la postguerra. La llanterna d'oli i la barra han desaparegut. El que és característic d'aquest pannell és que damunt la fornícula hi ha, en escaiola el simbol de la Verge.
Foto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

Està representada la Verge dels Desamparats damunt un núvol ple "d'amorcillos". La guarden quatre àngels: dos vestits de blau i dos vestits de rosa. Darrere d'ells hi ha dos edificis d'estil neoclàssic. El fons està pintat de blau imitant el cel. Li falta orla. Realitzat amb la tècnica la aigua: aigua sobre una base d'esmalt blanc mate. Després la pintura i cocció. No posee inscripcions. El retaule té un format rectangular i les seues dimensions son 60 x 75 cm Té un total de 20 peces (4x5); les dimensions de cada peça individualitzada es 15 x 15 cm La fornícula és un buit en la paret en forma de rectangle i la part interior pintada en marró. Damunt a uns 50 cm del retaule es representa l'anagrama de la Verge en escaiola. Realitzat en obra: paret picada, lluida i pintada. Té un format rectangular i les seues dimensions son 60 x 75 cm. i 5 cm. de fons.

Calendario

Ja fa anys, baix el retaule, es resava la novena, que acabava el dia de la festa de la Verge. No hi ha encarregats de manteniment del pannell. La novena es resava el dia 1 fins al dia 9 de maig. El dia 10 era el de la festa de la Verge. Esta va deixar de celebrar-se perque coincidia en l'època de més feina del poble, la recollida del myespro. Conforme es va extendir el cultiu de dita fruita la novena va anar decaent fins deixar-se de resar.

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.