Volver

Via Crucis. Estació XIV

Código
51
Denominación
Via Crucis. Estació XIV
Municipio
CALLOSA D'EN SARRIÀ
Comarca
LA MARINA BAIXA
Provincia
ALICANTE
Localización
Camí Calvari, s/n
Ubicación
A l'ermita que posa fi al passeig del Calvari, damunt la porta
Uso primitivo
Religioso
Uso actual
Religioso
Fecha construcción
S.XX
Fecha transformaciones
La fornícula es de finals del s.XIX
Estado contexto
Bo, pero tacat de pintura Cap risc de destrucció
Tipología
Edificios - Edificios religiosos - Via crucis
Autor
MªJesús Sanchis Galiana
Fecha
23/06/98
Foto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

Tres homes i Maria estan col.locant a Jesús mort dins el sepulcre. Li falta orla. Realitzat amb la tècnica al aigua: aigua sobre una base d'esmalt blanc mate. Després la pintura i la cocció. Posee inscripcions al cantó superior dret hi ha pintat: "14" El retaule té un format quadrat i les seues dimensions son 40 x 40 cm Té un total de 4 peces (2x2); les dimensions de cada peça individualitzada es 20 x 20 cm La fornícula presenta una espècie de marc, en relleu fet d'algeps i pintat de blanc. Realitzat amb obra. Té un format quadrat i unes dimensions de 8 cm d'amplària.

Calendario

No hi ha encarregats això explica l'estat tan lamentable en el que es troben. Durant la Quaresma tots els dimecres i divendres, es canta el Calvari (és a dir canten davant de cada caseta). En Setmana Santa, Dijous Sant, el retor i els fidels fan el Calvari a les onze de la nit i el Divendres es fa la processó.

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.