Volver

Via Crucis. Estació IX

Código
56
Denominación
Via Crucis. Estació IX
Municipio
CALLOSA D'EN SARRIÀ
Comarca
LA MARINA BAIXA
Provincia
ALICANTE
Localización
Camí Calvari, s/n
Ubicación
Al passeig del Calvari novena caseta
Fecha construcción
S.XX
Fecha transformaciones
La fornícula es de finals del s.XIX
Estado contexto
Molt deteriorat, lapidat i tacat. Regular per a la fornícula El risc de destrucció és prou gran
Tipología
Edificios - Edificios religiosos - Via crucis
Autor
MªJesús Sanchis Galiana
Fecha
22/06/98
Foto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

Jesús a terra, el cos mort, esgotat, els ulls tancats, uns centurions tracten d'alçàr-lo. Darrere un fariseu està en actitud de parlar fent gestos amb les mans. Tres centurions van cap al monticle on tindrà lloc la crucifixió. Duen l'escala a la mà. La orla està formada per una línea blava pintada en la ceràmica. Realitzat amb la tècnica al aigua: aigua sobre una base d'esmalt blanc mate. Després la pintura i la cocció. Posee inscripcions al pannell hi ha pintat: "IX" i al cantó dret inferior la signatura de l'autor: VICENTE JIMENO. En la fornícula, en una rajoleta hi ha escrit: "A EXPENSAS DE PEPITA ROVIRA RONDA" El retaule té un format rectangular i les seues dimensions son 40 x 60 cm Té un total de 6 peces (2x3); les dimensions de cada peça individualitzada es 20 x 20 cm La fornícula és una caseta, la part inferior de la qual està formada per un cos rectangular massís; la part superior alberga el pannell, col.locat en un buit d'uns 30 cm de fons i també de forma rectangular. La caseta acaba en un cos piramidal a mode de teulada. La corona una creu de ferro fundit. Realitzat en obra i ferro fundit. La fornícuca té unes dimensions de 2,5 m d'altura per 50 cm de fons.

Calendario

No hi ha encarregats això explica l'estat tan lamentable en el que es troben. Durant la Quaresma tots els dimecres i divendres el retor i els fidels canten el calvari (és a dir canten davant de cada caseta). En Setmana Santa, Dijous Sant, el retor i els fidels fan el Calvari a les onze de la nit i el Divendres Sant es fa la processó.

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.