Volver

Clot de la Font de l'Espinar

Código
2
Denominación
Clot de la Font de l'Espinar
Municipio
CONFRIDES
Comarca
LA MARINA BAIXA
Provincia
ALICANTE
Localización
Ombria de la Serra d'Aitana
Barrio
Font de l'Espinar / Arranc dels Esquiladors
Uso primitivo
Financiero
Uso actual
Cultural
Fecha construcción
S.XVIII - XIX
Nuevo acceso
Pista forestal que surt de la caserna militar EVA nº5. Abans de la Font de l'Arbre, per damunt de la Font de l'Espinar
Edificio instalación
Ventisquer o clot de neu
Estado contexto
El risc de conservació es baix (s'hi troba allunyat de les rutes excursionistes)
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Pozos de Nieve
Autor
Josep Mª Segura Martí
Fecha
01/09/93
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Vessant N de la Serra d'Aitana (Font de l'Espinar). Ubicat a l'ombria d'un penyal, en la base del qual es desenvolupen roquissars
Matolls i escasseta de vegetació. Àrea d'antics conreus de secà
A les immediacions s'hi troben dos dipòsits més
Es distingueixen antics abancalaments
Nevera de planta irregular de tendencia el.líptica, delimitada per l'amuntonament de pedres
Longitud màxima= 11 m. Amplària= 6 m. Fondària actual= 1,40 m. Capacitat aprox.= 150 m3
Maçoneria irregular i amuntonament de pedres. Paraments irregulars
No s'observen obertures
A l'extrem W s'hi troba una andana o moll de càrrega, a mode d'espai en "U" delimitat per grans pedres, per poder situar dintre d'ell a la cavalleria per carregar-li la neu
Aquest dipòsit no tindria coberta. La neu emmagatzemada es cobriria amb palla, vegetació, etc
Els materials de construcció son pedra calcària de l'entorn
Pedra amuntonada i, en algún cas, maçoneria en secà

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble