Volver

Xemeneies-Carretera de Madrid Km 3

Código
27
Denominación
Xemeneies-Carretera de Madrid Km 3
Municipio
ALACANT
Comarca
L'ALACANTÍ
Provincia
ALICANTE
Localización
Carretera de Madrid, km 3
Fecha construcción
1956-1960
Edificio instalación
Xemeneia
Estado contexto
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Chimeneas
Autor
Ajuntament d' Alacant
Fecha
01/06/08
Notas
La informació referent a aquesta fitxa ha sigut obtinguda del Projecte de Catàleg de Bens i Espais Protegits d' Alacant, aportat dins del procés de Revisió del Pla General, de juny del any 2008 FICHA REVISADA EN EL AÑO 2010 (Catàlogo de Bienes y Espacios Protegidos-Ayuntamiento de Alicante)
Foto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Les xemeneies formen part d' una fàbrica de ceràmica que continúa en ús i, encara que han deixat de funcionar, han sigut respetades i continuen formant part del complexe fabril, e inclús la gerència té previst obrirles al públic per a donar a conèixer el seu antic funcionament en el procés d' elaboració de teules i rajoles. La xemeneia de 1956 té la seua base encastada en una estància de coberta plana que no ens permet conèixer la seua forma o decoració, sí que és visible una motlura de transició al fust, que té forma octogonal, la qual cosa ens indicaría que segurament la base tinguera també aquesta froma..
El fust circular s' alça sense cap decoració per acabar coronat amb tres xicotets baquetons a la boca.
La ximeneia, tal volta de l' any 1960, sí que té visible la seua base, la qual de forma octogonal té una decoració de dos frisos i una cornisa en la transició al fust. Per altre costat, el fust, també circular, s' alça sense cap decoració, tan sols tenint dos baquetons a la boca. Com totes les xemeneies d' aquest tipus, tenen una base, que encara que recoberta de rajola, segurament té un cos central de formigó, i els fustes de les dues columnes són de rajola.

Fotos

Foto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.